cercador

ENQUESTA

Consideres interessant que l'Ajuntament de Vallirana incrementi la seva presència a les xarxes socials?

Cèdula d'habitabilitat

La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d'habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s'hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

Se sol·licita:


Al Departament de Medi Ambient i Habitatge
Direcció General d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya
C. Aragó, 244-248 - 08007 Barcelona.
Tel. 93 214 70 00
http://www.gencat.cat

Tipus:

Cèdula d'habitabilitat de 1a ocupació:
- S'anomena de 1a ocupació si es refereix a habitatges de nova construcció.
- De primera ocupació de rehabilitació, quan s'atorga per a aquells habitatges que són el resultat d'una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació.

Cèdula d'habitabilitat de 2a ocupació:
S'anomena de 2a ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents.

Idiomes ES |  EN |  FR 

Cercador de Paraules

Carrerer

Guia urbana de Vallirana Anar a la pàgina del carrerer de Vallirana

Destaquem