cercador

ENQUESTA

Consideres interessant que l'Ajuntament de Vallirana incrementi la seva presència a les xarxes socials?

Els segles XIX i XX

Cotxe de Línea a prncipis Segle XXCotxe de Línea a prncipis Segle XX

Fruit de l'onada expansiva de la segona meitat del segle XVII, va ser la construcció d'un nou temple parroquial dins el nucli urbà, enllestit el 1804, dependent de la parròquia de Cervelló fins al 1851. Vallirana va viure amb intensitat la Guerra de la lndependència (1808-1814) i els seus voltants van ser escenari de diverses accions bèl·liques del general Manso contra els francesos. El 1823 va ser assassinat prop de la carretera el bisbe de Vic, probablement a mans d'un escamot liberal.

A partir de la segona meitat del segle XIX s'inicia el procès d'industrialització del municipi, l'economia del qual s'havia reduït fins aleshores en l'agricultura, sobretot la vitivinícola (337 hectàrees de vinya el 1881). L'activitat industrial es va centrar en el sector tèxtil, agrupat als voltants del carrer de la Riera, la fabricació de cal, guix i ciment i les mines de plom. El 1887, el cens de Vallirana assolia els 1.517 habitants, mantenint-se més o menys estable fins al 1960, entre els 1.300 i els 1.600 habitants censats.

És a partir del decenni dels seixanta que el creixement demogràfic del municipi comença a accelerar-se: la població es duplica entre 1960-1975 i gairebé torna a duplicar-se entre 1975-1990. A això cal afegir totes les vivendes de segona residència que s'apleguen a les nombroses urbanitzacions del terme i que actualment ocupen gairebé les tres quartes parts del municipi.En els darrers anys Vallirana ha sofert una notable transformació urbanística, particularment en el camp dels equipaments públics.

Imatges cedides per l'Entitat Amics de Vallirana

Idiomes ES |  EN |  FR 

Cercador de Paraules

Carrerer

Guia urbana de Vallirana Anar a la pàgina del carrerer de Vallirana

Destaquem