cercador

ENQUESTA

Consideres interessant que l'Ajuntament de Vallirana incrementi la seva presència a les xarxes socials?

Prevenció d´incendis

Segons l’ordenança vigent, aprovada pel Ple de l’Ajuntament el dia 25/07/1996, a l’empara de l’article 13 del Decret 64/1995 de la Generalitat de Catalunya, en tot el terme municipal i durant tot l’any estan prohibides les següents activitats:

a) Fer qualsevol tipus de foc, llevat de fogons de gas i dels que es facin en els llocs especialment habilitats i autoritzats (llars de foc, barbacoes amb mataguspires, etc.)

b) Llençar objectes encesos.

c) Abocar escombraries, deixalles i restes industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l’inici d’un foc.

d) Llençar coets, globus o altres artefactes que continguin foc.

No obstant això, segons l’article 6è, capítol IV, secció 1a, es podran concedir autoritzacions excepcionals per encendre foc, en el període comprès entre el 16 d’octubre i el 14 de març.


Recordatori Pla d’Evacuació
El 2003 es van repartir els Plans específics de cada urbanització referents a l’evacuació dels ciutadans en cas de declarar-se un gran incendi forestal.

Es van lliurar uns llibrets d’orientació al ciutadà i, a les urbanitzacions on cal fer evacuació, el plànol-guia.

Aquest any s’ha repartit a les famílies nouvingudes o que han canviat de domicili des de l’estiu passat.

Recordem que, amb aquesta documentació, s’adjuntava una fitxa que s’havia de fer arribar a l’Ajuntament en cas de necessitar una evacuació especial.

Aquesta fitxa la teniu en la documentació que vàreu rebre l’any passat o a l’Oficina Tècnica.

Idiomes ES |  EN |  FR 

Cercador de Paraules

Carrerer

Guia urbana de Vallirana Anar a la pàgina del carrerer de Vallirana

Destaquem