cercador

ENQUESTA

Consideres interessant que l'Ajuntament de Vallirana incrementi la seva presència a les xarxes socials?

Projectes

Els serveis socials bàsics, des de la seva posició de proximitat al territori, és un instrument essencial en la detecció de necessitats. Amb la voluntat de realitzar intervencions que incideixin en aquests àmbits, es treballa en el desenvolupament de diversos projectes.

- SUPORT PSICOLÒGIC PER A DONES. Ajut professional per part d’un psicòleg de l’equip bàsic. S’ofereix aquest servei preferentment a dones en situacions de violència masclista.

- TALLER PONT PER A LA INTEGRACIÓ SOCIOCULTURAL DE LA DONA IMMIGRADA. En un context grupal, s’ofereix orientació i informació d’elements bàsics per a dones immigrades pel que fa a la cura dels fills: escola, salut i comunitat.

- GRUP DE DONES PER A LA PLENA CIUTADANIA. Espai de trobada per la reflexió i el treball sobre les inquietuds de les dones que hi participen vers diversos àmbits: salut, ocupació, violència masclista.

- ELS SERVEIS SOCIALS MÉS A PROP. Aportació d’informació sobre diferents recursos i serveis adreçada a persones majors de 80 anys del municipi, amb especial incidència en aquelles que viuen soles.

- XARXA D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA. Espai interdisciplinari de treball conjunt per a casos en que es veuen implicats infants i adolescents que es troben en situació de risc social.

- PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES. Diverses activitats que s’actualitzen anualment destinades a la prevenció dels consum d’alcohol i substàncies tòxiques. Estan adreçades de forma prioritària a la població jove.

- SEXUALITAT I AFECTIVITAT. Sessions informatives i formatives a l’entorn dels aspectes més rellevants d’aquests dos àmbits. Estan adreçades als alumnes dels centres d’educació secundària del municipi.

- ABSENTISME ESCOLAR. Implica diversos professionals de l’àmbit dels serveis socials bàsics i d’educació que treballen per a vetllar per al dret dels menors a l’educació obligatòria. Abasta tots els centres escolars de la vila.

- INTEGRACIÓ SOCIOEDUCATIVA DE LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA: REFORÇ ESCOLAR. Suport a menors que presenten dificultats en un adequat itinerari escolar. S’afavoreix l’adquisició d’eines aptitudinals i actitudinals per a millorar el rendiment.

Serveis Socials Bàsics

Són serveis d’atenció social d’accés universal que treballen des d’un model d’integració i prevenció de suport a tota la població i especialment vers aquells sectors que...

Idiomes ES |  EN |  FR 

Cercador de Paraules

Carrerer

Guia urbana de Vallirana Anar a la pàgina del carrerer de Vallirana

Destaquem