cercador

ENQUESTA

Els resultats de les eleccions municipals 2019 ¿t'han sorprés?

Registre d'activitats de tractament

L’RGPD preveu determinades obligacions de documentació del tractament per als D’acord amb l’article 30.1 de l’RGPD, cada responsable, i si escau el seu representant, ha de portar un registre de les activitats de tractament efectuades sota la seva responsabilitat. Només s’exceptuen d’aquesta obligació els responsables o encarregats del tractament que tinguin menys de 250 treballadors, tret que el tractament comporti un risc per als drets i les llibertats dels interessats, no sigui ocasional o inclogui categories especials de dades personals dades personals relatives a condemnes i infraccions penals.

A més de ser una obligació per als responsables, el manteniment d’aquests registres de les activitats de tractament serveix per demostrar la conformitat amb l’RGPD i acreditar-ne el compliment (principi de responsabilitat proactiva).

Idiomes ES |  EN |  FR 

Cercador de Paraules

Carrerer

Guia urbana de Vallirana Anar a la pàgina del carrerer de Vallirana

Destaquem