cercador

ENQUESTA

Consideres interessant que l'Ajuntament de Vallirana incrementi la seva presència a les xarxes socials?

Urbanisme

ampliar imatge [+]

Serveis tècnics
Mòduls aparcament central
Pg dels Horts, 6
Tel: 936833605
Fax: 936833817
stecnics@vallirana.cat

Gestionar el dia a dia de les obres i activitats, normalitzar la situació de les urbanitzacions, tant jurídica com urbanística i racional, resoldre els dèficits en equipaments i serveis, fer un poble no solament on viure-hi sinó on conviure-hi, són els objectius principals dels Serveis Tècnics.

Tota la documentació està en format PDF. Si no disposeu de l'Acrobat Reader, podeu baixar-lo desde la plana d'Adobe.Pla General d’Ordenació de Vallirana

En aquest apartat poden consultar el Pla General d'Ordenació de Vallirana.

Activitats

TRÀMIT TELEMÀTIC Web Canal Empresa Generalitat de Catalunya- Tramitació d'activitats empresarialsTRÀMIT PRESENCIAL DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBERTURADeclareu sota la vostra...

Obres Menors

En aquest espai podeu trobar la documentació necessària per a la comunicació prèvia d'obres menors i la llicència d'obres menors.

Obres Majors

Es tracta del permís que concedeix l’Ajuntament per fer obres majors: construccions de nova planta, rehabilitacions i reparacions, ampliació de superfície i volum d’edificis,...

Pròrroga obres

És un ajornament de la llicència d’obres majors abans que aquesta exhaureixi el termini.Es concedirà una única vegada per a la meitat del termini pel qual va ser concedida la...

Guals i voreres

Normativa i sol·licitud per a l'execució de guals i voreres.

Connexió clavegueram

És l’obra necessària per connectar la sortida d’aigües residuals d’un habitatge o local a la xarxa pública de clavegueram.Per a qualsevol incidència, reparació o nova connexió...

Tràmits final d'obres

En aquest espai podeu consultar els documents relacionats amb la tramitació final de les obres.

Cèdula d'habitabilitat

La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d'habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser...

Companyies de serveis

En aquest apartat podeu trobar un llistat de les companyies subministradores. Obrir document adjunt.

Gestió de runes i altres residus de la construcció

Per ampliar la informació, consulteu la pàgina web de l’Agència de Residus de Catalunya, o bé truqueu al 012.

Manteniment de parcel.les

Informació per al manteniment de les parcel·les, dels condicionants tècnics i administratius, consells i aclariments.

Ocupació de la via pública

És l’autorització que dóna l’Ajuntament per ocupar la via pública amb:- Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, sacs, contenidors, puntals, bastides i altres...

Informes i certificats

Són informes i certificats relacionats amb l’àmbit de l’urbanisme: aprofitament urbanístic, legalitat urbanística, compatibilitat, etc.

Còpies de plànols

En aquesta secció podeu descarregar-vos la sol·licitud per a demanar còpies de plànols.

Idiomes ES |  EN |  FR 

Cercador de Paraules

Carrerer

Guia urbana de Vallirana Anar a la pàgina del carrerer de Vallirana

Destaquem