Declaració responsable d'obertura

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBERTURA
Declareu sota la vostra responsabilitat que:
- Compliu la normativa vigent.
- Disposeu d’un Certificat tècnic per a la posada en funcionament d’activitat signat per un/a tècnic/a competent. Aquest certificat s’haurà d’adjuntar a la instancia de Declaració responsable.
- Us comprometeu a mantenir-ne el compliment.

Darrera actualització: 15.07.2019 | 11:45