Ajuts per al Foment de l'Ocupació

Termini de presentació de sol·licituds: 30 de setembre

Ajuts per al Foment de l’Ocupació i l’Activitat Econòmica de Vallirana

Un any més, l’Ajuntament de Vallirana convoca l’edició dels ajuts Foment de l’Ocupació i de l’Activitat Econòmica per a la reactivació social i econòmica del municipi. Les bases reguladores d’aquestes subvencions es van aprovar inicialment en el ple del 28 d’abril. 

Uns ajuts que prioritzen les actuacions per al foment de la contractació de persones desocupades, i especialment determinats perfils més vulnerables, així com el foment de la pròpia autoocupació i el suport al teixit associatiu i econòmic local.

Hi ha 3 línies d’accions subvencionables, i aquestes s’han d’haver produït entre l’1 d’octubre del 2021 i el 30 de setembre del 2022. Les línies són les següents:

  • LINIA 1 (L1): Foment de contractacions laborals a persones desocupades.
  • LINIA 2 (L2): Foment de nous projectes d’autoocupació.
  • LINIA 3 (L3): Projectes de millora d’activitats i serveis, adequació dels locals i establiments i d’inversions. 

 L1 i L2 tenen una dotació pressupostària de 75.000 € i la L3 60.000 €. En total, 135.000 €.

L1 - Foment de contractacions laborals a persones desocupades. 

Per a la contractació de treballadors/es desocupats que estiguin empadronats a Vallirana (antiguitat mínima 6 mesos), amb prioritat a col·lectius amb major dificultat d’accés al mercat de treball (dones, joves fins a 35 anys, majors de 52 anys i persones amb discapacitats reconegudes).

La subvenció és fins a 6 mesos de contractació, tant de contractes inicials, com pròrrogues, com transformació en indefinits.

L2 - Foment de nous projectes d’autoocupació

Serà subvencionable l’acció de donar-se d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, en qualsevol de les seves modalitats, sempre que s’estigui empadronat a Vallirana o bé tingui establiment fix i permanent a Vallirana. També es prioritzarà els col·lectius amb major dificultat d’accés al treball descrits a la L1 i L2.

L3- Projectes de millora d’activitats i serveis adequació dels locals i establiments i d’inversions

En aquests adjunts, s’estableix dos tipus d’actuacions diferenciades a subvencionar, en funció del tipus de despesa, ja siguin de despeses corrents o projectes amb despeses d’inversió.

Per accedir a la subvenció cal que es tracti d’una activitat o servei amb establiment o local de fins a 500m2 al municipi de Vallirana, i amb una plantilla de l’entitat sol·licitant de 10 treballadors/es o menys (excepte empreses de restauració i empreses o associacions relacionades amb activitats d'educació, esport, oci i lleure).

Darrera actualització: 12.09.2022 | 12:38