Eleccions Municipals 2023

28M Eleccions Municipals 2023 - Vallirana

En aquesta secció anirem posant tota la informació relativa a la celebració de les Eleccions Municipals del 28 de maig de 2023.

El calendari - Eleccions 28M 2023

La convocatòria

 • 3 d'abril: decret de convocatòria de les eleccions municipals
 • 4 d'abril: es publica el decret de convocatòria al BOE i, per tant, entra en vigor. Des d'aquest moment i fins que se celebrin les eleccions, queden prohibides les inauguracions d'obres o equipaments i campanyes sobre objectius aconseguits per les institucions. Ho recull expressament la Loreg: "Queda prohibit qualsevol acte organitzat o finançat, directament o indirectament, pels poders públics que contingui al·lusions a les realitzacions o als èxits obtinguts, o que utilitzi imatges o expressions coincidents o similars a les utilitzades en les seves pròpies campanyes per alguna de les entitats polítiques concurrents a les eleccions".

El cens

 • 10 d'abril: a partir d'aquest dia els ciutadans poden consultar el cens electoral que publiquen tant els ajuntaments com els consulats. Així poden detectar algun error i reclamar un canvi abans del 17 d'abril.

En els tres dies següents a la reclamació (i com a màxim el 20 d'abril), els ciutadans que reclamin han de rebre una resposta.

Les meses electorals

 • 29 d'abril: els ajuntaments fan el sorteig per elegir els ciutadans que formaran part de les meses electorals. Tenen cinc dies per fer-ho: com a màxim, el 3 de maig.

En els tres dies següents al sorteig (i com a màxim el 6 de maig), es notifica als ciutadans que els ha tocat ser membres de mesa i entregar-los la documentació necessària.

Un cop notificats, els ciutadans designats tenen un màxim de set dies per presentar al·legacions per evitar ser membres de mesa (i com a màxim fins al 13 de maig). Ho han de fer davant les juntes electorals de zona. Les al·legacions s'han de resoldre en cinc dies (i com a màxim fins al 18 de maig).

El vot per correu

 • 18 de maig: és l'últim dia per demanar el vot per correu, que es pot sol·licitar des del mateix moment que es convoquen les eleccions.
 • Del 8 al 21 de maig: és el període per rebre la documentació que es necessita per poder votar per correu.
 • Del 8 al 24 de maig: poden votar per correu els que ho hagin demanat, a través de Correus.

El vot per correu des de l'estranger

En les eleccions locals no voten els residents que viuen a l'estranger i no estan empadronats en algun municipi, però sí els que són fora temporalment i sí que estan empadronats. En aquest cas:

 • Del 4 al 29 d'abril: es pot demanar votar per correu des de l'estranger.
 • A partir del 2 de maig: els electors que ho han demanat comencen a rebre la documentació necessària.
 • Del 2 al 24 de maig: poden votar per correu des de l'estranger els que ho hagin demanat.

Les candidatures

 • 14 abril: és l'últim dia per comunicar les coalicions electorals per part dels partits que volen presentar-se d'aquesta manera
 • 19 a 24 abril: els partits tenen cinc dies per presentar candidatura davant la Junta Electoral
 • 26 abril: es publiquen les candidatures presentades
 • 2 maig: es publiquen les candidatures proclamades, un cop s'han resolt irregularitats o errors (podeu consultar-les en el document adjunt)

La campanya electoral

 • 12 a 26 de maig: és la campanya electoral pròpiament dita. A les 0.00 h del divendres 12 de maig arrencarà la campanya electoral, que s'allargarà fins a la mitjanit del divendres 26 de maig, abans de la jornada de reflexió.
 • 23 de maig: a partir d'aquesta data, no es podran publicar ni difondre sondejos electorals per cap mitjà de comunicació. La prohibició comença, per llei, cinc dies abans de la jornada electoral.
 • 27 de maig: jornada de reflexió

Els resultats

 • 28 de maig: el dia de les votacions, els col·legis electorals estan oberts des de les 9 h fins a les 20 h.
 • 31 de maig: escrutini general (és el tercer dia següent a les votacions, a les juntes electorals de zona).

Després de resoldre reclamacions o recursos que puguin sorgir, els resultats oficials es publiquen al BOE fins a 40 dies després de la proclamació dels electes.

La constitució dels nous ajuntaments

 • 17 de juny: és el dia que els electes es converteixen en regidors i regidores i trien el nou alcalde o alcaldessa.

Seus electorals

En el pdf adjunt teniu el detall de totes les seccions i meses, així com el detall dels barris i carrers de cada secció i els cognoms per meses.

Darrera actualització: 29.05.2023 | 13:18
Darrera actualització: 29.05.2023 | 13:18