Projecte remodelació c/Major

Primera fase remodelació c/Major

OBRES D’ORDENACIÓ DEL CARRER MAJOR DE VALLIRANA, PRIMERA FASE.

OBRES DEFINIDES EN ELS PLÀNOLS FULLS 1 A 9 DEL PROJECTE D’ORDENACIÓ DEL CARRER MAJOR DE VALLIRANA, ENTRE LA ROTONDA DE L’ARTESANAT I EL SEMÀFOR DEL PARC DE LES SEDES.

Les obres de l a1a Fase corresponen al tram de 1.600 metres, des de la rotonda de l’Artesanat fins al semàfor del Parc de les Sedes (plànols 1 a 9 del projecte aprovat)

Equip redactor, Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut: CETRES ENGINYERS,SLP

Pressupost de licitació:                      452.813,66  € (sense IVA)  547.904,53 € IVA inclòs

Pressupost d’adjudicació:                 361.345,30 € (sense IVA)   437.227,81 € IVA inclòs

Termini previst d’execució:               3 mesos

Data prevista acta de Replantig i inici de les obres:   7/05/2021

Data prevista finalització de les obres:                       7/08/2021

Empresa adjudicatària:                                             CURNAL INVEST, SL.

Darrera actualització: 18.05.2021 | 13:53
Darrera actualització: 18.05.2021 | 13:53