Comunicació prèvia obres menors

Descarregueu-vos els formularis adjunts i feu arribar les vostres sol·licituds a l'Ajuntament mitjançant una instància genèrica. Vegeu enllaç.

Petites obres que no necessiten ni projecte ni documentació

Llistat d'obres que no requereixen projecte tècnic.

- Obres de millora de cuines, lavabos o safareigs, que no suposin alteracions en la
distribució interior.
- Arrebossar, enrajolar, enguixar o pintar parets i/o sostres interiors.
- Canviar el paviment del terra o graonada.
- Canviar o reparar instal·lacions interiors (aigua, electricitat, telèfon, calefacció).
- Col·locar o reparar un cel ras.
- Formació o modificació d’aparadors dins del forat arquitectònic i taulells en locals
comercials (no barres de bar ni restaurants).
- Treballs de neteja en jardins a l’interior d’un solar, sempre que no destrueixen els ja existents.
- Reparar o substituir baixants d’aigües pluvials (quan no faci falta bastida de mes de 2 metres d’alçada) excepte façana principal.
- Canviar portes, finestres o persianes a façana sense modificar les dimensions de l’obertura ni l’homogeneïtat de la façana (tipus i color).
- Col·locació de reixes, segons un únic model aprovat per la comunitat de propietaris.
- Reparacions puntuals de goteres en cobertes, teulades i terrats.
- Col·locació de tendals d’acord amb l’ordenança municipal.
- Pintat de façanes sense cap element auxiliar.
- Aplacat de sòcols en façanes, tanques i murs.

Darrera actualització: 02.01.2023 | 11:01