Inici de la reforma de les instal·lacions d’enllumenat públic

Dilluns, 31 d'agost de 2020 a les 08:25

Es van iniciar el 25 d’agost

El passat dimarts 25 d'agost es van iniciar els treballs de reforma de les instal·lacions de l'enllumenat públic de Vallirana per tal de corregir deficiències reglamentàries i assegurar la seguretat de les instal·lacions dels quadres d'enllumenat del municipi.

Les feines corresponen al "Projecte executiu on es defineixen les actuacions necessàries per tal de corregir les deficiències reflectides a les actes de les instal·lacions d'enllumenat del municipi de Vallirana", aprovat en data 9 d'octubre de 2020 que inclouen els quadres dels següents carrers:

- CM1 (Avda. Pons del Lledoner/Besos): entre Camí de la Plana, Fondo del Lledoner i Fondo de l'Averdó.
- CM3 (Carrer Llobregat): entre Carrer Cardener i final del Carrer Freser.
- CM4 (Pont del Lledoner): Avda. Pont del Lledoner i Carrer de l'Onyar.
- CM5 (Pont del Lledoner): Avda. Pont del Lledoner i Carrer de la Muga.
- CM6 (Riu Tordera): Avda. Pont del Lledoner, Carrer del Ter i Carrer de la Tordera.
- CM10 (Camí de la Masia): Carrer del Xaloc i Carrer del Llevant.
- CM17/18 (Plaça Germans Molins): Carrer del Garraf, Carrer del Segrià i Plaça Germans Molins-accés des de N-340.
- CM47 (Carrer del Canigó): Vall del Sol - Est.
- CM48 (Plaça de la Pau): Vall del Sol - Oest.

L'esmentat contracte de renovació està finançat amb el romanent líquid de tresoreria per l'aprovació d'inversions financerament sostenibles i transferències de crèdit, aprovat en Ple Municipal de data 22 de juliol de 2019.

Darrera actualització: 31.08.2020 | 10:50