Obres de renovació del dipòsit d’aigua potable de Can Julià

Dijous, 15 d'octubre de 2020 a les 12:00

Les obres consisteixen en la construcció del nou dipòsit de 650 m3 amb doble compartiment per a millorar les actuacions de neteja periòdica

El passat mes de juny es van adjudicar les obres renovació del dipòsit d’aigua potable ubicat actualment al final del carrer Migjorn, a la urbanització de Can Julià. Les obres consisteixen en l’enderroc de dipòsit actual, l’execució d’un sistema provisional d’abastament, la construcció del nou dipòsit de 650 m3 amb doble compartiment per a millorar les actuacions de neteja periòdica i les obres d’accés, urbanització i jardineria.

El pressupost base de licitació és de 261.917,81 € (IVA inclòs) i es va adjudicar per un import de 212.097,44 € (IVA inclòs) a l’empresa SOREA Sociedad Regional de Abastecimientos Urbanos SAU. El termini d’execució de les obres serà de 4 mesos, a comptar des de la data de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig, que va ser el 3 de setembre de 2020.

Darrera actualització: 15.10.2020 | 12:33

Imatges

pou can julia pou can julia pou can julia