Capella Sant Silvestre

Capella de Sant Silvestre

  1. En primer lloc, s’hi han identificat restes de murs de fonamentació per sota de les actuals façanes, concretament a la zona de l’absis, a la zona de la sagristia i sota d’una de les façanes de la nau. També s’hi ha localitzat la continuïtat d’un dels murs cap a l’exterior de l’edifici (que podeu veure a l’exterior de la façana sud de la nau).

La disposició d’aquestes restes de fonaments només concorden en part amb la totalitat dels murs actuals de la capella. Fet que indica que la capella actual podria haver estat

construïda damunt d’un altre edifici original que actualment se’n desconeix el seu volum, extensió i funcionalitat.

  1. També s’ha localitzat al vessant nord exterior de l’absis: una estructura funerària de pedres rectangulars, de 2 m de llarg, uns 70 cm d’ample i uns 40 cm de profunditat, amb pedres planes a la base i que sembla correspondre  a una tomba singular.

Aquesta estructura funerària estava encaixada aprofitant els fonaments de l’edifici originari, per tant aquest edifici originari ja estava contruït quan hi van encaixar el sepulcre. 

A l’interior del sepulcre s’hi han trobat les restes òssies d’un individu masculí d’edat adulta. Segons les analítiques de radiocarboni aquestes restes correspondrien als segles V-VI i com a consequència també ho serien els fonaments de l’edifici originari.

  1. Per últim, a l’absis s’hi ha identificat una creu incisa de gran rusticitat de la qual hi pengen una lletra alfa (i també hi penjaria una lletra omega, que no ha estat trobada). Aquesta iconografia és de tipus paleocristiana i també al mateix absis s’hi ha identificat una pintura vermella que és la més antiga que es conserva i que possiblement es correspondria al període visigòtic.

El fet de situar els orígens de la capella de Sant Silvestre a l’antiguitat tardana posa de relleu la gran transcendència del monument dins el panorama històric de l’arquitectura tardoantiga i  de l’altmedieval a Catalunya.

Darrera actualització: 26.11.2021 | 08:28