Modificació del calendari fiscal per l’any 2020

Dimarts, 5 de maig de 2020 a les 11:50

Consulteu el nou calendari fiscal i què heu de fer si disposeu d’un document amb el termini de pagament vençut

A causa del caràcter extraordinari i excepcional de la situació derivada de la declaració de l’Estat d’Alarma provocada per la situació sanitària de la COVID-19, l’Ajuntament de Vallirana modifica el calendari fiscal per l’any 2020 pel que fa al període de pagament dels impostos i taxes. Una modificació que pretén minimitzar el perjudici econòmic als contribuents i facilitar el compliment de les seves obligacions tributàries.

·     Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) Període voluntari del 02/03/2020 al 02/06/2020. Domiciliats 01/06/2020

·     Impost sobre béns immobles (IBI). Període voluntari del 04/05/2020 al 01/09/2020. Domiciliats  01/07/2020 – 01/09/2020 –  02/11/2020 i  01/12/2020

·     Taxa gestió residus domèstics. Període voluntari del 04/05/2020 al 01/09/2020. Domiciliats 01/07/2020 – 01/09/2020 –  02/11/2020 i  01/12/2020

·     Taxa entrada de vehicles (Guals) . Període voluntari del 03/08/2020 al 05/10/2020. Domiciliats  01/10/2020

·     Taxa manteniment cementiri municipal. Període voluntari  del  03/08/2020   al   05/10/2020.   Domiciliats  01/10/2020

Què heu de fer si disposeu d’un document amb el termini de pagament vençut?

- Si es tracta d’un rebut de cobrament periòdic, atès que el seu termini de pagament ha estat ampliat, podeu efectuar el pagament amb el mateix rebut en els caixers automàtics habilitats a l’efecte, a l'adreça http://orgt.cat/pagartributs o bé per telèfon, trucant al número 932 029 802.

- Si es tracta d’una liquidació d’ingrés directe, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu descarregar-vos un nou document de pagament a orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament, o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.

- Si es tracta de la notificació de la provisió de constrenyiment, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu descarregar-vos un nou document de pagament a orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament, bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.

En el cas de l’Impost de vehicles de tracció mecànica que no estigui domiciliat, si disposeu d’un document amb el termini de pagament vençut, podeu efectuar el pagament amb el mateix rebut, ja que el termini ha estat ampliat fins al 02/06/2020.

Darrera actualització: 06.05.2020 | 11:32