Biosphere - Compromís amb la sostenibilitat

Vallirana amb el Compromís Biosphere per a la Sostenibilitat

El turisme sostenible en essència implica el desenvolupament dels territoris de forma que els tres eixos fonamentals que els caracteritzen: la cultura, el medi ambient i l’àmbit socioeconòmic rebin un impacte positiu de l’activitat turística. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament de Vallirana s'ha decidit fer un pas endavant per tal que aquest desenvolupament positiu es dugui a terme.

El “Compromís per a la Sostenibilitat - Biosphere” és un programa desenvolupat per la Diputació de Barcelona, amb el suport de l'Institut de Turisme Responsable (ITR), organisme vinculat a la UNESCO i soci de l’Organització Mundial del Turisme i del Global Sustainable Tourism Council, que té com a principal finalitat implementar una gestió més sostenible d'una destinació turística.

El desplegament i implantació del programa a Vallirana com a destinació s’articula amb la Cambra de Comerç de Barcelona,  com a entitat representativa del sector empresarial de les comarques de Barcelona, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Vallirana com a organisme adherit al compromís.

El programa segueix una metodologia per garantir la qualitat i sostenibilitat dels serveis turístics d’una destinació, públics i privats. Una metodologia que permet adquirir unes habilitats suficients per a la gestió sostenible de la destinació, en estreta relació amb els diferents serveis turístics locals.

L’Ajuntament de Vallirana va  adherir-se al “Compromís per la sostenibilitat” donat pas a la responsabilitat, la conscienciació i la reivindicació de la sostenibilitat com a uns dels pilars fonamentals en la gestió del destí.

La Certificació Biosphere

Com a resultat d’aquesta implantació voluntària que inclou l’acompliment dels objectius de qualitat i sostenibilitat a la destinació, els plans de millora, els tallers i formacions que marca l’Intitut de Turismo Responsable (ITR), Vallirana estarà en disposició de rebre  la Certificació Biosphere un segell pioner de reconeixement internacional basat en els 17 objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides integrats en l’Agenda 2030 que certifica les bones pràctiques d’aquelles empreses, serveis i destinacions turístiques adherits al compromís per a la sostenibilitat.

Una vegada obtinguda la Certificació Biosphere com a destinació compromesa amb la sostenibilitat, Vallirana ha de treballar anualment en el seu pla d’acció per superar les auditories que certifica que el destí no només continua compromès sinó que anualment millora en el seu compromís cap a un turisme sostenible al territori.

Declaració del compromís amb la sostenibilitat a Vallirana

 • Complir amb la Normativa legal vigent referida al sector al qual pertany.
 • Fomentar la contractació de treballadors i treballadores amb discapacitat segons indica la llei.
 • Contractar o promocionar el seu personal sense considerar el seu gènere o raça.
 • Garantir que les retribucions als seus treballadors i treballadores són suficients per al manteniment d’una qualitat de vida digna.
 •  Aplicar mesures per la conciliació de la vida laboral i familiar dels treballadors i treballadores.
 • Complir amb els criteris d’ordenació o zonificació local, així com amb els requisits aplicables a zones protegides o de valor cultural.
 • Compromís amb la millora continua en tots els àmbits de la sostenibilitat socio-cultural, econòmica i ambiental.
 • Tots els equips de seguretat d’incendis, equips de refrigeració i aire condicionat de l’establiment han d’usar grossària òptica d’aerosol i refrigerants que no perjudiqui la capa de l’atmosfera, d’acord amb la legislació aplicable o recomanacions internacional, si no n’hi ha.
 • L’organització vetllarà per la minimització del soroll en el seu entorn, mitjançant els controls dels equips emissors (compressors, grups electrògens...) i de la implantació de bones pràctiques amb l’objectiu d’aconseguir els mínims distorsiones sonores.
 • L’organització garantirà el coneixement constant dels requisits legals i reglamentaris aplicables en matèria de sostenibilitat, seguretat i qualitat, per part de tot el personal, per poder garantir el seu compliment.

Document de declaració responsable de l’Ajuntament de Vallirana per a l’adhesió al compromís per a la sostenibilitat turística Biosphere (Document adjunt).

Visita Vallirana de manera sostenible

L’Ajuntament de Vallirana proposa una guia per a fomentar bones conductes i bones pràctiques entre els visitants de Vallirana fent especial èmfasi en el respecte cap als atractius i la població de la nostra destinació.

DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES SOSTENIBLES (destinat als residents i als visitants de Vallirana)

Enjoy and respect!

L’objectiu d’aquest decàleg és fomentar bones conductes i bones pràctiques entre el públic que visita Vallirana fent especial èmfasi en el respecte cap als atractius i la població de la nostra destinació.

1. A LA NIT, ABAIXA EL VOLUM!

Al voltant de les places i mentre gaudeixes de la nit en una terrassa, no cridis. No facis ús d’aparells d’amplificació musical.  I quan surtis dels locals d’oci, evita concentrar-te amb més gent a les places o els carrers estrets, el veïnat que intenta dormir, t’ho agrairà.

2. EL CARRER ÉS DE TOTHOM, COMPORTA’T AMB CORRECCIÓ!

 • El consum d’alcohol i drogues a l’espai públic està prohibit.
 • No vagis sense roba pel carrer.
 • Utilitza lavabos públics, sigues cívic/a.
 • Cuida el mobiliari urbà, ens pertany a tots i totes.

3. MENYS RESIDUS I MÉS RECICLATGE

Com a viatgers tenim la responsabilitat de generar la menor quantitat de residus possible i reciclar el màxim que puguem fent servir els contenidors de reciclatge més propers.

4. TRANSPORT PÚBLIC

Sempre que sigui possible, convé fer servir sistemes públics de transport col·lectiu o compartit.
El vehicle privat també és una font de gasos d'efecte d'hivernacle, per això, si se'n fa ús, hem de conduir de manera eficient i aprofitar al màxim el seu nombre d'ocupants.

5. TOLERÀNCIA ZERO A LES ACTITUDS MASCLISTES

Impulsem la tolerància zero cap a qualsevol mena d’agressió sexista contra les dones.

6. RESPECTA EL PATRIMONI CULTURAL I NATURAL

El patrimoni cultural i natural és únic i irrepetible, per la qual cosa hem de tenir cura per la seva conservació.

Ajuda a preservar-ho en les millors condicions i no degradar-lo.

En llocs de culte com esglésies has de mantenir un comportament cívic i respectuós, complint les normes i limitacions establertes.

7. NO MALBARATIS ENERGIA

No et despreocupis de la despesa d'aigua o electricitat amb l'excusa que ja tenim tot pagat.

Amb aquest malbaratament energètic estem perjudicant el territori al qual hem viatjat i al planeta en general.

8. CONSUM LOCAL

Consumeix productes i serveis propis de la zona i que dinamitzin la seva economia i el turisme sostenible, és a dir, que impliquin altres persones i empreses del territori.

Per exemple, menjar en restaurants que ofereixin plats elaborats amb productes de proximitat, gaudir de les festes i tradicions, allotjar-te en establiments gestionats amb pràctiques sostenibles, o contribuir a l’economia local quan comprem records.

9. RESPECTA LA POBLACIÓ LOCAL

Viatjar implica relacionar-se, i per a això és necessari conèixer, comprendre i intentar adaptar-se al caràcter, hàbits, normes i costums del lloc que visitem. Cal evitar imposar el nostre estil de vida allà on viatgem.

Informa’t sobre la cultura, la política i l'economia de les comunitats que visites per a poder respectar les seves tradicions.

L'objectiu final és que hi hagi un intercanvi cultural enriquidor per a tothom, permetent que les cultures locals no es perdin i la viatgera aprengui sobre elles.

10. VISITA'NS DURANT TOT L'ANY

Gràcies al clima i la diversitat d’atractius de Vallirana, recorda que ens pots visitar durant tot l’any!

D’aquesta manera ens ajudes a ser una destinació sostenible. La desestacionalització del turisme fomenta que l’activitat sigui econòmicament viable i, a més, sostenible.

Darrera actualització: 12.05.2022 | 18:17
Darrera actualització: 12.05.2022 | 18:17