Accions de l'Ajuntament en situació de sequera

La persistent situació d’extrema escassetat d’aigua als aqüífers del municipi pel baix volum de pluges del darrers anys ha provocat que el nivell d’aigua als pous de Vallirana hagi descendit fins a situar-se en valors excepcionalment baixos. Una situació que ha obligat a l'Ajuntament a prendre mesures per ta de mantenir les reserves d'aigua.

Què s'ha fet per frenar aquesta situació?

- El 6 de juny s'emet un nou BAN de restriccions de l'ús d'aigua, que substitueix el del 8 de juliol de 2022, que encara estava vigent, i es fan diverses campanyes informatives per conscienciar a la ciutadania de la importància de reduïr el consum d'aigua.

- 21 de juliol, es baixen sis metres les bombes del Pou Barquera 1 per incrementar les reserves d’aigua i el 28 de juliol es baixen vuit metres les del Pou Barquera 2.

- A partir del 24 de juliol, es contracta un camió cisterna de 27m3 fent viatges tot el dia per reforçar amb aigua portada des de Cervelló la zona oest amb aigua de cisterna la zona oest pels alts consums i per tal de poder garantir el subministrament. 

- El 25 de juliol s’inicien els talls puntuals de subministrament d’aigua en horari de matinada i es reparen les fuites detectades.

- L’1 d’agost s’extreu la infraestructura del pou de Mas de les Fonts sense ús per equipar el de Can Prunera 2. Aquest es posa en marxa el 10 d'agost i es deixa extraient aigua sense posar en xarxa per a poder fer proves de rendiment i fer analítiques. Els seus alts nivells de sulfats fan que es deixi en funcionament per veure si baixen. S’està a l'espera de l'analítica per saber si es podrà posar a la xarxa i les indicacions de Salut i de lACA sobre possibles dilucions o posada en marxa.

- El 3 d’agost es coordinen accions amb la secretaria municipal i la Policia Local per detectar incompliments i agilitzar les sancions per consums indeguts d’aigua segons estableixen el Reglament de l'Aigua i els Bans municipals.

- El 4 d’agost es constitueix el CECOPAL per emergència d'aigua i s’intensifiquen les reunions sobre l’estat d’aigua.

- El 13 d’agost es produeix la primera avaria a la canonada que distribueix del pou Can Prunera al dipòsit de Can Julià. Dilluns 14 apareix una segona avaria, aquesta més important. Es restableix el servei a les 23:00h.

18 d’agost. Inici del repartiment de díptics informatius sobre l’estat d’emergència de l’aigua amb consells i recomanacions per reduir el consum, i un recordatori de les mesures d’estalvi d’aigua incloses al BAN municipal.

- 21 d’agost. Reunions amb l’empresa Sorea per estudiar possibles punts de connexió de petit aforament de la xarxa al Parc del Cargol.

- A partir del 25 d'agost es reforça amb un segon camió cisterna de 17.5 m3 fent viatges durant tot el dia a Cervelló fins al decantador de La Barquera per tal de poder seguir mantenint el subministrament.

- En redacció els treballs previs per a la licitació i contractació de la cerca i reparació de fuites en 70 km de la xarxa i de la renovació de diferents trams.

- 1 de setembre. Recordatori de la situació d'emergència i l'estat crític de les reserves, així com de les mesures vigents a través del web municipal i les xarxes socials.

- 28 de setembre. El ple aprova una aportació addicional de 627.000 € mitjançant una modificació de crèdit per fer front a la crisi de l'aigua.

- 25 d'octubre. Es fa la primera reunió de la Comissió per a la Interconnexió amb Aigües Ter-Llobregat i l'estalvi d'aigua. En aquesta primera reunió a part de la representació política i de la ciutadania es compta amb el director d'ATLL David Vila.

- 22 de novembre. Davant la declaració de l'estat d'emergència per sequera hidrològica al municipi de Vallirana, s'emet un nou ban municipal amb noves mesures i restriccions sobre el consum de l'aigua. 

2024

- 8 de gener: bustiada del fulletó de la campanya L'Última Gota d'informació i conscienciació sobre la situació de les reserves i estalvi d'aigua.

Darrera actualització: 16.02.2024 | 08:54
Darrera actualització: 16.02.2024 | 08:54