Anuncis / Edictes

E- Tauler

L'e-Tauler és un servei del Consorci AOC que permet la publicació i la gestió d'edictes electrònics mitjançant Internet. És una eina de publicació certificada amb automatismes associats a la gestió de la publicació dels edictes (control de períodes d'exposició, generació de diligències, etc.). L'e-Tauler permet gestionar les evidències electròniques del procés de publicació per tal de garantir els temps d'exposició i la integritat de la informació.

L’avantatge pel ciutadà és que pot accedir a les publicacions oficials de qualsevol municipi sense haver de desplaçar-se sempre i quan facin servir la mateixa eina.

Anar al tauler 

Consultes Populars

L'art. 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques, estableix que amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o reglament es substanciarà una consulta pública mitjançant el portal web de l'administració competent,  en la que es demanarà l'opinió pública dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectacts per la futura norma.

En aquest sentit , l'espai on la ciutadania pot trobar totes les consultes públiques iniciades, al efecte de que puguin donar la seva opinió, es troba en el Portal de Transparència de l'Ajuntament.

Darrera actualització: 15.06.2021 | 12:30
Darrera actualització: 15.06.2021 | 12:30