Igualtat

Logo igualtat
La Regidoria de Feminismes i LGTBI+ de l'Ajuntament de Vallirana treballa per a incorporar la perspectiva de gènere de manera transversal a les polítiques del municipi.
Al mes de març del 2022 es va aprovar el Pla Local d’Igualtat que és el full de ruta, amb un proposta estratègica per als propers 4 anys, d’accions orientades a garantir la igualtat de dones i homes en els diferents àmbits de la vida de les persones.

Contacte

Casa Mestre (c. Major, 178) 

Tel. 93 683 08 10 (ext. 6006) o 93 683 22 62

vlrn.igualtat@vallirana.cat

Pla d'Igualtat de Vallirana 2022-2025

El Pla d’Igualtat de gènere del municipi de Vallirana és resultat del compromís polític expressat en el Programa d’Acció Municipal.
És una eina de planificació que consta d’un conjunt ordenat d’objectius i mesures que orienten les accions a desenvolupar per millorar i equilibrar la situació de dones i homes al territori.
Aquesta eina ha sorgit d’una diagnosi prèvia de la realitat realitzada a partir de l’anàlisi de dades estadístiques i, sobretot, gràcies a les aportacions recollides en les diferents accions de consulta desenvolupades amb personal polític i tècnic de l’Ajuntament i entitats socials de Vallirana.
Amb aquesta informació es proposa una intervenció en diferents àmbits que afecten la vida de les persones (participació, vulneració de drets fonamentals, qualitat de vida, treballs....), de manera que les dones puguin accedir en igualtat de condicions als llocs de decisió, fomentant una major coresponsabilitat de les tasques de cura, apoderant les dones per gaudir d’una vida lliure de violències, i on es reconeixen les seves veus en la vida cultural, política, social i econòmica.

Documents

Notícies

Activitats

Darrera actualització: 09.02.2023 | 09:38