Es recupera i normalitza el servei del control de la vegetació

Dilluns, 22 de juny de 2020 a les 12:25

Es va haver d’aturar per l’alarma sanitària

El nou contracte del servei de control de la vegetació va iniciar les seves feines el desembre de 2019 però va haver d’aturar les feines en el moment que es va decretar l’estat d’alarma per la COVID-19. Una vegada aquest estat d’alarma s’ha acabat el servei comença a recuperar i normalitzar les seves actuacions.

Actualment el servei és fruit d’un contracte plurianual de 4 anys que té com a objectiu minimitzar els efectes negatius del creixement continuat de la vegetació espontània a la via pública. Unes actuacions que ajuden a evitar la generació d’insalubritat, el risc d’incendis i els perjudicis en la circulació viària.

Planificació per arribar a tots els barris

S’ha determinat un ordre d’actuació en els barris del municipi, en concret: Lledoner, Pinatella, Penya Forcada, Pla del Pèlag, Bassioles, Can Julià, Solana, Soleia, Vallirana Parc, Selva Negra, Llibra Casanova, Pinars, Interclub, Mirador, Vall del Sol, Can Rovira, Mas Rovira, Can Batlle, Mas de les Fonts i Zona Industrial.

Entre aquestes actuacions s’intercalaran les dels barris de Les Casetes i el Centre Urbà, en funció de les necessitats que puguin sorgir.

Diverses actuacions

Les feines previstes en aquest servei són:

  • el desherbat de carrer i elements complementaris amb una freqüència d’entre 2 i 4 intervencions l’any
  • la desbrossada d’herbes i arbustos a les vores dels vials, amb una freqüència de 2 intervencions anuals en el control de les herbes i 1 anual per a les zones amb arbustos.
  • Tala i esporga d’arbres ubicats en les vores dels vials adossats a zones emboscades municipals per evitar que impedeixin el pas de vehicles o generin problemes amb els cablejats que hi ha a la via pública.
Darrera actualització: 25.06.2020 | 14:04