Noves mesures anticovid-19 des d’avui

Divendres, 30 d'octubre de 2020 a les 12:20

Tancament perimetral del municipi durant el cap de setmana

Des d’avui s’apliquen noves mesures per fer front a la propagació de la pandèmia per la Covid-19 a tota Catalunya. Detallem a continuació les principals mesures (teniu més informació a l’apartat de Protecció Civil del web del Departament d’Interior de la Generalitat) que inicialment tenen una vigència de 15 dies.

Aquests mesures s’afegeixen a les ja decretades fa uns dies en relació al confinament nocturn (de 22 a 6 h) o a les limitacions a diferents comerços i establiments, en especial a la restauració i a la bellesa.

Les principals mesures noves són:

 • Mobilitat:
  • Confinament perimetral de tot Catalunya: queda restringida l'entrada i la sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments justificats adequadament. (consulteu les excepcions):
  • Cap de setmana: confinament municipal. De divendres a les 06.00 h a dilluns a les 06.00 h, excepte la mobilitat essencial indicada abans i:
   • Visita als cementiris el 31 d’octubre i l’1 de novembre dins la mateixa comarca
   • Activitats esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs
   • Permisos i visites penitenciaris
   • Custòdia compartida
 • Reunions i trobades (familiars i de caràcter social)
  • Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència”.
  • No es consideren incloses en aquesta prohibició, sempre que compleixin les indicacions de seguretat aprovades pel PROCICAT: les activitats laborals, les activitats docents (incloses universitàries), les activitats de culte, els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, els mitjans de transport públic, les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts) i les activitats extraescolars permeses
 • Activitat comercial:
  • Comerç minorista no d’alimentació ni essencial, obertura condicionada a:
   • - que tinguin menys de 800 m2 i limitin l’aforament al 30% de la llicència
   • - si tenen més de 800 m2, limitar la superfície a 800 m2 (i al 30% d’aforament adaptat proporcionalment a la superfície de 800 m2).
  • Centres comercials tancats
 • Actes religiosos i cerimònies civils: aforament limitat al 30%
 • Transport públic: es manté l’oferta al 100%
 • Activitats culturals, espectacles públics i recreatius:
  • Se suspenen, tant en recintes tancats com a l’aire lliure.
  • Arxius, museus, sales d’exposicions, galeries d’art i centres de creació i arts visuals romanen oberts limitant l’aforament al 33% de l’autoritzat.
  • Biblioteques: l’accés es limita a la recollida i lliurament de documents reservats per al préstec.
  • Convencions, congressos, festes majors queden suspeses.
  • Parcs i fires d’atracció: se suspèn l’obertura al públic.
  • Establiments d’activitats lúdiques infantils privades en espais tancats: se’n prohibeix l’obertura.
  • Parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden estar oberts fins a les 20.00 hores.
  • Als equipaments com centres cívics i altres de caràcter comunitari (tallers, xerrades, cursos o altres de similars) se suspenen les activitats presencials, llevat que es facin per mitjans telemàtics.
  • Salons de jocs, casinos i sales de bingo se suspèn l’obertura d’activitats.
 • Activitat esportiva
  • Tancament de totes les instal·lacions i els equipaments esportius, excepte els de tecnificació i lligues professionals
  • Suspensió de totes les competicions esportives, federades, etc., excepte les lligues nacionals i internacionals
 • Activitat educativa
  • Es mantenen les activitats docents, i les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar
  • Es manté l’activitat presencial als centres docents, d’ensenyament de règim especial reglats, d’educació d’adults i escoles oficials d’idiomes.
  • Batxillerat i cicles formatius: reducció de l’assistència presencial. Desenvolupar totes aquelles activitats que es puguin de forma telemàtica.
  • En l’àmbit de les universitats catalanes, tota la docència ha de ser virtual i només es mantindran com a excepció les pràctiques i les avaluacions, extremant les mesures de protecció.
  • Se suspenen les activitats de lleure infantil i juvenil, l’esport escolar i les activitats extraescolars que es fan fora de l’horari lectiu habitual. Excepte les activitats extraescolars organitzades o promogudes pels centres educatius, les associacions de mares i pares d’alumnes o les seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues que estiguin previstes a les programacions anuals respectives, i quan es facin al centre educatiu i els grups constants en què s’agrupin els participants siguin coincidents amb els grups de convivència estable definits per l’activitat lectiva.

 

Consulteu totes les mesures a:

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/noves-mesures-per-contenir-els-brots-covid-19/index.html

Darrera actualització: 30.10.2020 | 12:51