Editorial JxV - Viure Vallirana 76

Dijous, 15 d'octubre de 2020 a les 12:15

Sobre la municipalització de l'aigua

Al passat Ple municipal de juliol el PSC de Vallirana va ser l'únic partit que va votar en contra de realitzar una auditoria de l'estat de la xarxa de distribució de l'aigua i d'estudiar la viabilitat de la municipalització del seu servei d'abastament. Les incidències freqüents per culpa dels problemes estructurals de la xarxa (dependència dels pous, orografia, extensió), la crisi econòmica permanent i la pèrdua de poder adquisitiu que pateixen àmplies capes de la població i el canvi climàtic, fa imprescindible una gestió del subministrament de l'aigua de caràcter públic. És per això que vam portar a Ple els següents acords, els quals van ser rebutjats:

PRIMER. Realitzar una auditoria de compliment de la concessió del servei d'abastament d'aigua potable per part d'Aqualia, així com una auditoria volumètrica de l'abastament urbà i de l'estat de la xarxa de distribució de l'aigua, en un termini no superior a 9 mesos.

SEGON. Fetes les auditories, realitzar en un termini no superior a 9 mesos un estudi jurídic, econòmic i financer que avali la municipalització del subministrament de l'aigua.

TERCER. Paral·lelament als estudis, crear la Taula de l'Aigua en un termini no superior a 3 mesos, amb la participació d'entitats, associacions veïnals, partits i la ciutadania en general, amb l'objectiu de promoure el debat ciutadà sobre el model de gestió de l'aigua, impulsar una consulta popular sobre la municipalització de l'aigua i, en última instància, garantir la transparència de tot el procés de municipalització si finalment els estudis esmentats al punt 2 ho avalen.

Vallirana va optar per acabar de privatitzar el subministrament de l'aigua l'1 de setembre del 2014, concurs que va guanyar Aqualia per un període de 19 anys. L'empresa, esquitxada per diversos casos de corrupció, controla pràcticament tot el subministrament d'aigua al municipi, a excepció de quatre cases de Llibra Casanova, on és Sorea la subministradora.

Darrera actualització: 15.10.2020 | 12:32