Editorial Vallirana ets Tu - Viure Vallirana 80

Dimecres, 20 d'octubre de 2021 a les 10:40

VALLI-BRUTA

La gestió de residus és molt important tant en l’àmbit residencial, com industrial.

Vallirana té un sistema de gestió de residus, la qüestió és saber si se’n fa una bona gestió.

La gestió de residus ha de ser liderada des de l’equip de govern, per persones qualificades per al seu fi, però ens trobem que com que no estan qualificades, se’n refien i confien i confia en l’empresa gestora, i s’obliden i  obtenen un resultat negatiu: no hi ha coneixement del problema real del municipi, no hi ha un seguiment, no hi ha una opinió i no es genera un interès real per a solucionar el problema.

Ens trobem en un municipi brut amb acumulació de residus per totes bandes, muntanyes contaminades per mobles, fibrociment, matalassos, vàters i moltes coses més que ja sabem.

La solució no passa només per fer recollides de residus més sovint.

Cal posar-hi imaginació i propostes innovadores.

S’ha de saber gestionar i saber de què s’ha de fer, d’aquesta manera, moltes coses que estan passant les podríem millorar, cal tenir idees clares, coneixement i buscar elements innovadors al servei de la qualitat de la vida de les persones i per a la preservació del nostre entorn natural i del medi ambient.

Recordem uns punts importants:

Valorització

La valorització de residus s'ha vist potenciada en els últims anys a conseqüència de la creació de les Borses de Subproductes, que promocionades des de l'Administració central han anat apareixent en diferents Comunitats Autònomes. La seva finalitat és posar en contacte productors de residus i empreses  que necessitin matèries primeres de característiques similars a aquests residus oferts.

Residus assimilables a urbans

Són aquells residus equiparables a les deixalles domèstiques i en molts casos són fermentables: Matèria orgànica, plàstics, cartó, fusta, vidre, metall, cautxú, pells. cuirs, tèxtils, etc. També s'inclouen en aquest grup els fangs de depuradora.

La solució és més difícil i requereix coneixement i bon assessorament.

#DESPERTA VALLIRANA

Darrera actualització: 20.10.2021 | 11:44