Actuacions de manteniment i millora a la gespa del camp de futbol municipal

Dijous, 26 d'agost de 2021 a les 12:15

Es van fer durant la setmana passada.

La setmana passada es van dur a terme diverses actuacions de manteniment i millora a la gespa del camp de futbol municipal, amb la finalitat d'allargar la seva vida útil. Unes actuacions fetes abans de l'inici de la temporada esportiva, per tal que la ciutadania i les entitats puguin gaudir del camp de futbol en les millors condicions possibles.

Us les detallem les actuacions a continuació:

REPARACIONS DIVERSES:
- Revisió de totes les juntes i marcatges, així com de tota la superfície amb gespa.
- Neteja de la zona a reparar.
- Estendre sorra de sílice i granulat de reblert sobre la zona reparada i, posteriorment, raspallar perquè el granulat assoleixi el nivell adequat.

MANTENIMENT:
- Neteja i retirada dels residus, amb una maquinària que incorpora un filtre calibrador pel pas de les partícules de cautxú o altres materials de reompliment.
- Descompactació i homogeneïtzació de la gespa i reompliment de cautxú.

APORTACIÓ DE CAUTXÚ:
- Homogeneïtzació de la capa superficial. Amb aquest treball es millora la capacitat de drenatge de la superfície; es recupera l'elasticitat del terreny, i s'aconsegueix que el cautxú estigui repartit uniformement per tota la superfície del terreny de joc.
- Aportació, amb màquina dosificadora especifica, de 8 saques de cautxú.

AIXECAMENT I RECUPERACIÓ DE LES FIBRES DE LA GESPA ARTIFICIAL

Darrera actualització: 26.08.2021 | 12:30

Imatges

gespa