Convocatòria per a la contractació de 3 joves en pràctiques

Dimarts, 14 de setembre de 2021 a les 13:00

Els contractes formen part d’una subvenció del SOC. Consulteu perfils, requisits i característiques dels llocs de treball. Sou brut mensual 1570 €. Presentació de sol·licituds fins al 24 de setembre.

El Servei d’Ocupació de Catalunya ha notificat a l’Ajuntament de Vallirana l’atorgament d’una subvenció de 33.000 € per a la contractació de 3 persones joves en pràctiques.

La data d’inici de la contractació és el 30 de setembre de 2021 i la data de finalització, el 29 de març de 2022. La Jornada és de 37’5 hores setmanals prestades de dilluns a divendres, i el sou brut mensual, de 1.570 €. Els aspirants que desitgin prendre part en la convocatòria hauran de fer-ho constar mitjançant una instància normalitzada al Registre General d’aquest Ajuntament, fins al dia 24 de setembre de 2021.

L’Ajuntament ha aprovat els següents criteris de selecció del Programa Garantia Juvenil a Catalunya “Joves en pràctiques 2021” per proveir llocs de treball temporal, en la modalitat de contracte de treball en pràctiques amb els següents perfils:

1. Tècnic/a Auxiliar de Medi Ambient i Gestió Energètica (C1).

Tindrà com a principal funció donar suport als serveis tècnics municipals en la informació sobre totes les qüestions de caire ambiental que afectin al municipi (sostenibilitat, energies renovables, prevenció d’incendis, medi natural, rieres i torrents, arbrat, fauna, contaminació, meteorologia, abocaments, projectes etc.)

Perfil professional i característiques del lloc de treball.

 • - Titulació Cicle formatiu Grau Mitjà o Superior en l’àmbit de les ciències ambientals (C1)
 • - Nivell de suficiència C1 de català.
 • - Suport en l’elaboració del Pla d’Acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) així com en els projectes derivats.
 • - Suport en l’elaboració de l’Agenda Urbana 2030.
 • - Suport als tècnics de Medi Ambient i Gestió Energètica en els projectes i tasques.

2. Tècnic/a Auxiliar de Promoció Econòmica (C1).

El/la Tècnic/a Auxiliar de Promoció Econòmica estarà integrat/ada a l’àrea de Reactivació Social i Econòmica i tindrà com a principal funció donar suport en les accions i objectius fixats per l’àrea, amb especial incidència sobre el teixit productiu, empresarial i comercial del municipi.

Perfil professional i característiques del lloc de treball.

 • Titulació Cicle formatiu de Grau Mitjà o Superior de la família professional de Comerç i Màrqueting i/o Grau universitari de la branca de ciències socials i jurídiques.
 • Nivell de suficiència C1 de català.
 • Donar suport a les tasques pròpies del departament relatives a les necessitats del teixit empresarial del municipi.
 • Detectar les necessitats i demandes de les empreses de Vallirana.
 • Foment de les TIC a les empreses locals.
 • Anàlisis de les possibilitats de desenvolupament del polígon de “Can Prunera”, promovent una urbanització que faci atractiva la localització de noves empreses.
 • Donar suport a la dinamització del comerç al detall i del Mercat Municipal en la perspectiva de la població creixent i dels canvis en el nucli urbà per la transformació de l’actual N-340.

3.Tècnic/a Auxiliar de Comunicació (C1).

S’integrarà a l’equip de Comunicació de l’Ajuntament i mantindrà estreta relació amb l’àrea de Participació, atès que es vol potenciar la interrelació d’aquests departaments. La principal tasca serà donar suport a l’impuls i execució del nou Pla de Comunicació que s’està elaborant a l’Ajuntament.

Perfil professional i característiques del lloc de treball.

 • Titulació Cicle formatiu de Grau Mitjà o Superior en l’àmbit de Periodisme i Comunicació Audiovisual.
 • Nivell de suficiència C1 de català.
 • Suport en l’elaboració i publicació de contingut al web municipal, portal de transparència, xarxes socials i resta d’elements divulgatius.
 • Suport en la gravació i edició de vídeos dels diferents actes que es duen a terme al municipi.
 • Suport en el manteniment del contacte amb les entitats del municipi.
 • Suport en l’anàlisi i seguiment de les tendències i interaccions a les xarxes socials corporatives.

REQUISITS:

 • Ser major de 16 anys i menors de 30 anys beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • Estar en situació d’atur i figurar inscrit en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO).
 • Acreditar estar en possessió de la titulació exigida.
 • Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C1)
 • Complir els requisits exigits per a la formalització d’un contracte en pràctiques segons la normativa vigent.
 • No haver participat en el Programa a les convocatòries del 2019 i 2020, ni estar contractat actualment dins d’un altre programa de Garantia Juvenil.

Tots els requisits i les condicions previstes en aquestes bases s’han de complir i acreditar en la data de presentació de la instància de participació en el procés selectiu i s’hauran de mantenir en la data immediatament anterior a l’inici del contracte.

Per a més informació, vegeu el Decret d'Aprovació de criteris per a la contractació de joves en el programa de Garantia Juvenil.

 

 

Darrera actualització: 14.09.2021 | 13:07