CORONAVIRUS (Diumenge 15 -20 h) L’alcaldessa emet un ban municipal amb les mesures de prevenció que cal seguir

Diumenge, 15 de març de 2020 a les 20:00

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.

Vista la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma pel Real Decreto 463/2020 de 14 de març, l’alcaldessa, Eva Martínez, ha emès aquesta tarda un ban municipal, amb les mesures de prevenció que es descriuen a continuació:

- Els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats: a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat. b) Assistència a instal·lacions sanitàries. c) Desplaçament al lloc de treball per a la seva prestació laboral, professional o empresarial. d) Tornar al lloc de residència habitual. e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances. g) Per causa de força major o per situació de necessitat.  h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, que haurà de fer-se individualment, llevat que s’acompanyi persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

- Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

- Es suspèn l’apertura al públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, productes i bens de primera necessitat, establiments farmacèutics, mèdics, òptiques y productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, combustible per l’automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència i bugaderies.  La permanència en aquests establiments serà l’estrictament necessària i no es pot consumir als mateixos establiments. S’evitaran aglomeracions.

- Es suspenen totes les activitats d’hostaleria i restauració, podent prestar-se exclusivament els serveis d’entrega a domicili. 

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.

Podeu veure el ban municipal, al document adjunt.

Darrera actualització: 25.03.2020 | 12:52