Els particulars que es dediquen a la cria o el manteniment per autoconsum d’aus de corral han d’informar d’aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del Baix Ll.

Dimecres, 12 de gener de 2022 a les 14:30

Davant la malaltia europea que afecta a les aus, és important i obligatori informar de qualsevol sospita de malaltia.

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha informat a l’Ajuntament de Vallirana de la necessitat d'informar que els particulars que es dediquen a la cria o al manteniment per autoconsum d’aus de corral han de comunicar d'aquesta activitat a l’Oficina comarcal del DACC. Un requeriment que ve en relació de la situació a Europa d´una malaltia que afecta a les aus: Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP).

Oficina Comarcal del Baix Llobregat

Carrer de Lluís Pascual Roca, 8 1r.

08830 Sant Boi de Llobregat

Telf. 93 640 08 82 / 93 640 07 94

abllobregat.daam@gencat.cat

És molt important i obligatori notificar qualsevol sospita de malaltia. Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes:

o Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.

o Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.

o Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.

o Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).

Adjuntem tríptic informatiu de la cria d'aus per autoconsum a Catalunya.

Darrera actualització: 12.01.2022 | 14:47