Excepcions per als focs i cremes de restes vegetals

Divendres, 21 d'octubre de 2022 a les 13:45

Cal demanar-ho l’Oficina Comarcal del Baix Llobregat del DACC i l’Ajuntament pot fer de mediador del tràmit

Com ja vam anunciar la Llei 7/2022 de residus, afecta la prohibició de restes vegetals quan la finalitat és l’eliminació dels residus, però s’hi contemplen unes excepcions, en les quals es podrà fer foc o cremar, de forma excepcional.

Unes excepcions que cal tramitar a l’Oficina Comarcal del Baix Llobregat del DACC (Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural), però l’Ajuntament de Vallirana ofereix, a qui ho desitgi, la possibilitat d’actuar de mediador en el tràmit.

Les excepcions, en les quals es podrà fer foc o cremar, de forma excepcional, són:

  • Focs d’esbarjo a tramitar amb una Comunicació. Es tracta de focs a cel obert organitzats per entitats, associacions, comunitats o altres agrupacions populars, amb motiu de castanyades, calçotades, paelles, costellades...). Cal enviar  el model m276-do4 complimentat, i no és necessària la resposta de l’administració.
  • Crema de restes vegetals per motius fitosanitaris, a tramitar amb una sol·licitud d’autorització. Es tracta de cremes de restes vegetals de cultius o esporga, quan continguin un reservori de plagues o malalties (ous d’àcars, de cotxinilla..., o bé malalties fúngiques com negreta, motejat, arrufat, rovell, xancres…). Cal enviar el model m276-do1 complimentat i esperar la resposta de l’administració, autoritzant la crema.

Aquesta normativa es refereix a terrenys forestals o a la banda de 500 metres que els envolta (bona part del teixit urbà de Vallirana), i per al període comprès entre el 16 d’octubre i el 14 de març.

Recordeu que l’eliminació de residus vegetals es pot efectuar per mitjà de:

  • Servei municipal de recollida domiciliària (Tel. 900-168167, Whatsapp 628-137576)
  • Servei municipal de Deixalleria (horari establert)
  • Compostatge casolà.
Darrera actualització: 21.10.2022 | 13:40