Més de 164.000 € el 2022 per a la reactivació social i econòmica

Dilluns, 23 de gener de 2023 a les 12:45

Subvencions atorgades a la convocatòria 2022 pel Foment de l’Ocupació i de l’Activitat Econòmica

Amb el final d’any es va tancar la resolució de la concessió dels ajuts sol·licitats de la subvenció Foment de l’Ocupació i de l’Activitat Econòmica a Vallirana 2022. En el que ha estat la novena edició d’aquest programa d’ajuts s’han atorgat 164.400,51 € dels 168.200 que s’hi havia destinat.

Es tracta d’uns ajuts econòmics adreçats a empreses i autònoms en general, i entitats sense ànim de lucre d’àmbit local que tenen com a objectius: fomentar la contractació de treballadors/es desocupats/ades de Vallirana, fomentar nous projectes d’emprenedoria al municipi, així com fomentar la millora del comerç i petites empreses locals.

En la convocatòria del 2022 es van obrir dues convocatòries diferents, per separat, per a gestionar tres línies de subvenció: les línies L1 (Foment de contractacions laborals a persones desocupades) i L2 (Foment de nous projectes d’autoocupació) per una banda, i la L3 (Projectes de millora d’activitats i serveis, adequació dels locals i establiments i d’inversions) per altra banda.

Inicialment, el crèdit pressupostari per línies va ser per a les línies de subvenció L1 i L2: 100.000,00 € i per a la línia de subvenció L3: 68.200,00 € (11.100,00 € per a despeses corrents i 57.100,00 € per a despeses d’inversió).

Per a les línies L1 i L2 s’han rebut 29 sol·licituds de les quals 5 han estat desestimades i dues parcialment, mentre que per a la línia L3 s’han rebut 31 sol·licituds de les quals 2 han estat desestimades.

Darrera actualització: 23.01.2023 | 12:40