Noves bases per a la borsa d’agents interins

Dimecres, 14 de juliol de 2021 a les 10:10

Període de presentació d’instàncies del 21 de juliol al 9 d’agost.

L’Ajuntament de Vallirana ha fet una esmena de l’edicte d’aprovació de les bases reguladores del procés de selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d'una borsa de treball d'agents interins de policia local, per a cobrir les vacants que es puguin produir a l'ajuntament de Vallirana.

El 21 de juliol es torna a obrir el període de presentació de sol·licituds fins al 9 d'agost. Els aspirants que ja havien presentat la documentació en el període anterior, no cal que tornin a presentar-la. En el cas d’haver quedat exclosos, poden aportar la documentació requerida dins el nou període.

Podeu consultar tota la informació a l’enllaç adjunt.

Darrera actualització: 14.07.2021 | 11:05