Obert el període de presentació de sol·licituds de la borsa de treball de monitores de menjador

Dimecres, 7 de juliol de 2021 a les 09:40

Des d’avui dimecres, 7 de juliol,  i fins al 26 de juliol

Fins al 26 de juliol està obert el període de presentació de sol·licituds per participar en el procés de selecció d'una borsa de treball per cobrir, en règim de personal laboral temporal, les vacants de monitor/a de menjador que es puguin produir a l'Ajuntament de Vallirana.

Aquesta borsa de treball tindrà duració i validesa per un període d'un any prorrogable per un any més, i la jornada de treball estarà supeditada a les necessitats del servei, la retribució i característiques seran les corresponents al lloc de treball que s'ocuparà. El grup de titulació és C subgrup C-2 segons la Disposició Transitòria Tercera de l'EBEP.

Els/les aspirants han d’estar en possessió del títol de Monitor/a de Lleure i del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o del títol de Graduat Escolar o equivalent, així com el certificat manipulador d'aliments.

Podeu consultar les bases, al document adjunt.

 

Darrera actualització: 07.07.2021 | 09:49