Ple Municipal novembre 2008

Divendres, 28 de novembre de 2008 a les 00:00
Dijous 27 es va celebrar el corresponent Ple Ordinari del mes de novembre. Un Ple Municipal en el que es van debatre els següents punts de l'ordre del dia:

1.Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions anteriors.
L'aprovació de la sessió ordinària del Ple Ordinari del 30 d'octubre, amb l'abstenció del Regidor d'Iniciativa per Catalunya, i l'aprovació per unanimitat de les actes corresponents del Ple Extraordinari i del Ple Extraordinari urgent del passat 13 de novembre .

2.Moció a l'Agència Catalana de l'Aigua (A.C.A.) sobre el sanejament d'aigües residuals del Lledoner.
En aquesta moció es demana a l'A.C.A. que es faci càrrec de la partida corresponent a la instal·lació de la depuradora compacta provisional recollida a l'acord del 18 de juny 2008, que ascendeix a 171,982 euros. Un fet que si no es compleix, l'Ajuntament podria arribar a emprendre mesures com la liquidació del cànon corresponent a l'aigua de la societat municipal, per poder pagar als proveïdors. La moció es va aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern i els vots en contra del Partit Socialista, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya.

3.Moció per la incorporació de la commemoració de la batalla de l'Ordal del 13 de setembre de 1813 al costumari de Vallirana.
Una moció presentada pel Sr. Xavier Soler, regidor d'Esquerra Republicana, amb la qual es pretenia recordar l'enfrontament entre les tropes imperials napoleòniques i les tropes espanyoles a la zona de l'Ordal i incorporar aquest fet a la riquesa cultural del municipi. La moció va ser desestimada amb els vots en contra de l'equip de govern, els vots a favor del Partit Socialista i Esquerra Republicana i l'abstenció d'Iniciativa per Catalunya.

4.Moció sobre l'atenció continuada al CAP de Vallirana.
En aquest punt l'equip de govern va lamentar la pèrdua del servei d'urgència nocturn que fins ara oferia el CAP de Vallirana i va exigir que la supressió del servei d'atenció continuada, des de les 12 de la nit fins a les 8 del matí, no sigui efectiva fins que el Departament de Salut pugui garantir un servei mèdic d'urgència per a tots els veïns.
Aquesta moció també demanava al Departament de Salut l'assumpció de la difusió publicitària del canvi de servei. L'equip de govern va anunciar que es continuarà amb la reivindicació de mantenir l'atenció continuada al cap de Vallirana. Finalment, la moció va ser aprovada per unanimitat.

5.Modificació de les bases d'adjudicació d'habitatges de protecció oficial en règim general al C/Joan Capri, 1-3, de Vallirana.
La moció proposava modificar els següents punts de les bases:
- Que en el punt 2, on deia 36 habitatges amb aparcament vinculant i 32 trasters vinculants, digués 40 habitatges amb aparcament vinculat i 29 trasters vinculats a les places corresponents.
- Que en el punt 7, on deia certificat històric d'empadronament i certificat de convivència, digués volant d'empadronament i volant de convivència.
- Que en el punt on deia certificat negatiu de la declaració de patrimoni i de l'organisme adient, digués “els béns cadastrals del sol·licitant i de totes les persones que ocuparan l'habitatge”.
La moció es va aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern i d'Esquerra Republicana. El Partit Socialista va votar en contra i Iniciativa per Catalunya es va abstenir.

6.Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci de Turisme del Baix Llobregat.
L'equip de govern va proposar la modificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, el 6 de setembre, on s'establia la designació de dos representants municipals, per passar a designar un únic membre, la Sra. M.Paz Egido González, Regidora de Dinàmiques Culturals i Turisme. El punt també establia la delegació en el Consell Comarcal del Baix Llobregat de la publicació dels estatuts. Aquest sisè punt de l'ordre del dia va aprovar-se per unanimitat.

7. Informació d'Alcaldia

8. Precs i preguntes
Darrera actualització: 26.11.2018 | 16:15