Presentació del servei de redacció del DUPROCIM

Dilluns, 10 d'octubre de 2022 a les 09:25

Es tracta del Document Únic de Protecció Civil Municipal

Dijous es va fer a la sala de plens, l’acte de presentació del servei que ha de redactar el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) que es farà des de la Diputació de Barcelona i inclourà el tractament del conjunt de riscos que afectin el municipi. Va ser un primer contacte amb l’empresa que en farà la redacció per establir les bases de col·laboració amb l’ajuntament pel que fa al subministrament d’informació per l’elaboració d’aquest document.

L’acte va comptar amb la presència de l’alcaldessa Eva Martínez, dels regidors Òscar Suñé, Jordi Urrea, Raquel García; el cap de la Policia Local, Antoni Povea, el coordinador d’alcaldia, Jesús Cano, i el tècnic municipal Xavier Piñero, per part de l’Ajuntament. També van assistir a la reunió l’Albert Cabré com a tècnic de la Direcció General de Protecció Civil, el Francesc Morell com a tècnic de la Diputació, l’Alejandra Moraleja com a tècnica de l’empresa, Punt Eco AgroAmbiental SL, contractada en la redacció.

Es va tractar d’una primera presa de contacte per poder elaborar aquest pla de protecció civil municipal que es preveu que pugui estar disponible en uns mesos per ser homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, amb prèvia aprovació del Ple municipal i període d’informació pública.

El document contindrà les dades generals del municipi i la seva organització, l’anàlisi dels riscos, els elements vulnerables, els procediments operatius i fitxes d’actuació per risc del municipi, els recursos materials i humans, i la cartografia.

La llei de 4/1997 de Protecció Civil de Catalunya preveu l’obligatorietat dels municipis de disposar dels plans d’emergència necessaris segons la seva tipologia de riscos potencials.

Aquesta disposició materialitza la temàtica de les emergències amb el Decret 155/2014 pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i homologació del pla de protecció civil municipal i estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.

Darrera actualització: 10.10.2022 | 09:24