Què cal fer amb els residus de fibrociment?

Dimarts, 11 de febrer de 2020 a les 12:00

Si en teniu o en detecteu, cal comunicar-ho a empreses autoritzades i/o a Medi Ambient de l’Ajuntament

11/02/2020. Malauradament encara es detecten abocaments il·legals o residus de fibrociment a les zones dels contenidors. Aquests residus precisen d’un tractament especial i per tant no es poden deixar a qualsevol indret. És molt important el compromís de la ciutadania, i sobretot el civisme per no produir aquests abocaments i garantir-ne una retirada amb seguretat.

Davant la perillositat dels abocaments incontrolats de fibrociment, es recorda que qualsevol persona que en tingui o detecti que se n’ha fet un abocament incorrecte, ho ha de comunicar. Així, si algú en té, ha de contactar amb una empresa autoritzada que li farà la recollida amb totes les mesures de seguretat (adjuntem enllaç per consultar empreses inscrites en la Registro de Empresas con Riesgo de Amianto). Per altra banda, si algú detecta un abocament incontrolat d’aquests residus, ho pot comunicar a Medi Ambient de l’Ajuntament (passeig dels Horts 6 - Telèfon: 93 683 36 05) que iniciarà el protocol per a la seva recollida.

Aquests productes contenen amiant i poden ser perjudicials si es trenquen i s’inhalen les fibres quan aquestes són alliberades a l’entorn. El risc que es presenti una malaltia associada a l’amiant està relacionat amb: la concentració de les fibres presents a l’aire, la duració de l’exposició, la freqüència d’exposició, la mida de les fibres inhalades i el temps transcorregut des de l’exposició inicial. Les principals malalties de pulmó associades amb l’exposició a l’amiant són: tumors, càncer i fibrosi pulmonar.

En els darrers 3 anys, l’Ajuntament ha recollit 7.800 Kg d’aquests residus, amb un cost total de 10.514 €.

 

 

2017

2018

2019

Residus fibrociment recollits

2.350 Kg

3.480 kg

1.970 kg

Cost

2.985,62 €

4.423,32 €

3.105,3 €

 

 

Darrera actualització: 11.02.2020 | 12:16