Segon tractament de lluita contra l’eruga del pi

Dijous, 8 de febrer de 2024 a les 11:00

De reforç sobre l’actuació que ja es va fer

Dilluns 12 s’iniciarà el segon tractament del servei de lluita contra l’eruga del pi, es tracta d’una actuació de reforç sobre la que ja es va fer a la tardor. En aquesta ocasió només s’actuarà a les pinedes públiques i privades de l’àrea urbana del municipi on es detecti bosses actives d’eruga. Es una actuació per atenuar la plaga, no per erradicar-la.

Se seguirà l’ordre de l’anterior actuació, començant pels centres escolars que continguin pins. Es farà en els diferents blocs d’actuació:

  • Bloc 1: Bassioles, Pla del Pèlag, Penya Forcada, Pinatella, Can Julià.

  • Bloc 2: Lledoner, Vallirana Parc, Solana, Soleia, Pinars, Llibra Casanova, Selva Negra, Mas de les Fonts.

  • Bloc 3: Vall del Sol, Can Batlle, Mirador, Can Rovira, Mas Rovira.

  • Bloc 4: Casc Urbà (Bosc Felix Alzina), N-340 (de Can Julià a Lledoner).

Recordeu que cal prendre precaucions:

  • Protecció d’estanys exteriors que allotgin peixos, amfibis o rèptils

  • Cal protegir els recipients de menjar o aigua d’animals domèstics

  • Cal evitar estendre roba a l’exterior

Aquesta temporada està essent especialment activa pel que fa a la plaga, i la presència d’erugues és molt superior a altres anys Per qüestions meteorològiques s’està avançant el desplaçament de les erugues cap al sòl.

En casos que ja s’estigui produint les processons d’eruga, amb els coneguts descensos cap al terra, les aplicacions de capçada ja no tindran efecte, i, per tant, les erugues presents en cotes baixes s’hauran de combatre mecànicament amb mitjans propis i no pas amb el producte fitosanitari. No oblidant que cal evitar el contacte directe amb les erugues, per protegir-se dels seus efectes urticants.  

El servei municipal és pal·liatiu, és a dir, que té l’objectiu d’atenuar els efectes negatius de l’insecte; no essent possible una cobertura total de la plaga; especialment per l’amplitud i heterogeneïtat del territori. Per aquest motiu, es recomana cobrir les mancances del servei municipal amb recursos privats.

Darrera actualització: 09.02.2024 | 10:54