Tret de sortida a les obres del nou edifici destinat a la Policia Local i a l’arxiu municipal

Dimecres, 25 de maig de 2022 a les 13:45

Aquest matí s’ha signat l’acta de replanteig.

Aquest matí s’ha signat l’acta de replanteig de les obres per a la construcció del nou edifici destinat als serveis de seguretat local i l’arxiu de municipal i que inclou també la urbanització de l’entorn.

Aquest nou equipament municipal, ubicat a l’esplanada de l’Artesanat, comptarà amb les oficines de la Policia Local, Protecció Civil i ADF i l’Arxiu municipal de Vallirana, amb un pressupost d’adjudicació d’1.819.331,08 € (sense IVA) a l’empresa Romà, Infraestructures i Serveis, SAU. El termini previst d’execució és de 12 mesos.

Dades del projecte i de l’edifici:

  • Redactors del projecte, Direcció facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut:            Basterrechea-Tejada Arquitectes.
  • Empresa adjudicatària de les obres:  Romà, Infraestructures i Serveis, SAU
  • Pressupost de licitació: 1.978.609,11  € (sense IVA) 
  • Pressupost d’adjudicació: 1.819.331,08    € (sense IVA)
  • Termini previst d’execució: 12 mesos
  • Ubicació: a l’esplanada de l’Artesanat, en la parcel·la de propietat municipal ocupada per diversos equipaments del municipi, el Casal de Joves, la Creu Roja i la Deixalleria municipal.

El solar on s’ubica l’edifici té una superfície de 1.825,00 m2 i l’ocupació de l’edifici en planta és de 817,80 m2. Pel que fa a la superfície construïda de l’edifici és de 1.454,57 m2.

S’ha projectat un edifici públic multifuncional d’ús administratiu pels serveis municipals de la Policia Local, arxiu municipal, Protecció Civil i ADF. L’edifici és de forma rectangular de 58 metres de llarg i 14,10 metres d’ample i es desenvolupa en dues plantes, en planta baixa i planta pis.

Des del vestíbul  principal i accessible des del Carrer Major es dona accés al nucli vertical de circulació i als diferents usos administratius de la Policia, a l’ADF i a Protecció Civil. Entre els dos nuclis, se situa un gran aparcament cobert i tancat per a 20 vehicles de la Policia Local.

En la planta primera es desenvolupa el programa de la Policia Local i en l’extrem est se situa l’espai destinat a l’arxiu municipal.

Totes les dependències tenen ventilació i il·luminació exterior i el passadís central de LA planta primera s’il·lumina i ventila amb un lluernari, amb el consegüent estalvi energètic.

 

Darrera actualització: 25.05.2022 | 14:02

Imatges