Comissió per a la interconnexió amb Aigües Ter-Llobregat

Divendres, 8 de setembre de 2023 a les 14:00

Les persones que estiguin interessades han de fer la seva inscripció amb data màxima el 29 de setembre enviant un correu a vlrn.comunicacio@vallirana.cat.

El ple de 26 de gener es va aprovar per unanimitat el reglament de la Comissió per a la interconnexió de la xarxa d’aigua de Vallirana amb la d’Aigües Ter-Llobregat i per a l’estalvi d’aigua. Aquesta comissió, a part de la representació política i tècnica, està oberta a la ciutadania.

Les persones que estiguin interessades han de fer la seva inscripció amb data màxima el 29 de setembre enviant un correu a vlrn.comunicacio@vallirana.cat, amb les dades de contacte i detallar si es fa en representació d’alguna entitat.

La Comissió estarà constituïda per:

  1. L’Alcaldessa o persona a qui delegui la presidència de la Comissió
  2. Dos regidors/es de l’equip de govern
  3. Un/a regidor/a de cada grup municipal
  4. Dos representants d’entitats veïnals
  5. Dos representants d’entitats del poble
  6. Dos ciutadans a títol individual
  7. Un representant d’Aqualia, que tindrà veu però no vot.
  8. Un tècnic municipal, que tindrà veu però no vot.

En el cas dels representants de la ciutadania es presentin més candidats que les places assignades es procedirà a un sorteig.

La Comissió és de caràcter consultiu i participatiu, i neix de la necessitat de fer seguiment del projecte d’interconnexió i amb la voluntat de generar una cultura per a l’estalvi d’aigua.

Es preveu que es règim de sessions sigui com a mínim d’una al semestre, més les extraordinàries que s’estimi oportunes.

Us adjuntem el reglament de la Comissió.

Darrera actualització: 08.09.2023 | 14:56