El ple aprova una modificació de crèdit que destinarà 650.000 € a inversions i despeses de la xarxa d’aigua

Divendres, 7 de juliol de 2023 a les 13:15

També es va aprovar un suplement de crèdit per a diverses partides ja existents per un import de 338.772,94 €

Ahir dijous, 6 de juliol, es va celebrar la primera sessió extraordinària de la legislatura 2023-2027, que va servir per aprovar una modificació de crèdit en la modalitat de crèdits extraordinaris per un import de 660.000 €, finançats amb romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals.

D’aquest import, destaquen 400.000 € per a despeses d’inversió a la xarxa d' aigua; 250.000 € més per a despeses diverses en la xarxa d’aigua i 10.000 € per a despeses d’emergències de protecció civil.

També es va aprovar un suplement de crèdit per import de 338.772,94 € per a partides pressupostàries ja existents, finançat amb romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals que anirà destinat a:

Protocol -Atencions protocol·làries i representatives 7.000 €

Vallibús- Transport urbà 30.650 €

Habitatges ús social 10.000 €

Recollida residus urbans 19.280 €

Estudis i treballs tècnics 150.000 €

Projecte eficiència energètica Creu Roja 11.842,94 €

Edifici Policia Local 30.000 €

Secretaria-Jurídic Contenciosos 80.000 €

Podeu veure el Ple extraordinari al canal de YouTube Plens Municipals Ajuntament de Vallirana.

Darrera actualització: 07.07.2023 | 13:25