L'Ajuntament emet un nou BAN de restriccions en l’ús de l’aigua potable

Divendres, 8 de juliol de 2022 a les 14:10

La situació generalitzada dels aqüífers de Vallirana han descendit fins a situar-se a nivells d’excepcionalitat. L’objectiu de mantenir les reserves d’aigua al màxim nivell possible.

Degut a la situació d’extrema escassetat d’aigua als aqüífers pel baix volum de pluges del darrer any, la situació generalitzada dels aqüífers de Vallirana han descendit fins a situar-se a nivells d’excepcionalitat.

Això obliga a mantenir i/o modificar les restriccions en l’ús de l’aigua potable en relació al darrer BAN de restriccions en l’ús d’aigua potable de data 2 de setembre de 2021, amb l’objectiu de mantenir les reserves d’aigua al màxim nivell possible.

L’Ajuntament de Vallirana, en ús de les facultats que li confereix la Llei, es veu obligada a ordenar les mesures cautelars següents:

Es prohibeix l’ús d’aigua potable en aquests casos:
- Reg o neteja de vials, carrers i voreres, de caràcter públic o privat
- Reg de jardins, horts, arbres, zones verdes i esportives, de caràcter privat
- Emplenat de piscines d’ús privat
- Emplenat d’estancs i fonts ornamentals
- Fonts per al consum humà que no disposin d’elements automàtics de tancament
- Neteja amb mànega de qualsevol classe de vehicles (exceptuant les efectuades per empreses dedicades a aquesta activitat)

Aquest Ajuntament demana la cooperació de la ciutadania per poder normalitzar l’abastament d’aigua mitjançant el compliment d’aquestes normes fins a l’aixecament de les restriccions.

Es recorda que l’incompliment de les mesures incloses en aquest Ban pot donar lloc a l’establiment de possibles sancions, d’acord amb la legislació vigent.

Darrera actualització: 08.07.2022 | 14:20