Nou Ban Municipal amb restriccions de l’ús d’aigua

Dimecres, 22 de novembre de 2023 a les 14:30

D’acord amb la declaració de l’estat d’emergència per sequera hidrològica al municipi de Vallirana

Valliranencs i valliranenques,

Degut a la persistent situació d’extrema escassetat d’aigua als aqüífers que estem patint pel baix volum de pluges del darrers anys i mesos, el nivell d’aigua als pous de Vallirana ha descendit fins a situar-se en valors encara mes baixos que els que van provocar l’anterior Ban de restriccions d’ús de l’aigua, encara vigent.

En data 18 d’octubre de 2023, el Comitè Permanent de Sequera de l’Agència Catalana de l’Aigua va acordar declarar l’estat d’emergència per sequera hidrològica al municipi de Vallirana, el qual pren vigència en data 13 de novembre de 2023, mitjançant la publicació al DOGC de la corresponent RESOLUCIÓ ACC/3765/2023.

Això obliga a modificar les restriccions en l’ús de l’aigua en relació al Ban de restriccions de l’ús d’aigua de data 6 de juny de 2023, amb l’objectiu de mantenir les reserves d’aigua el major temps possible.

L’Ajuntament de Vallirana, en ús de les facultats que li confereix la Llei, es veu obligada a ordenar les mesures cautelars següents:

Es prohibeix l’ús d’aigua en aquests casos:

-           Neteja de vials, carrers i voreres, excepte en els espais públics si es fa ús d’aigua no potable

-           Reg de jardins, horts, arbres, zones verdes i esportives, excepte:

            Espais públics: per a reg de supervivència d’arbrat singular o monumental, de 20h a 8h, només mitjançant degoteig o regadora, o bé amb aigua freàtica “No Potable”  aliena de la xarxa d’abastament domiciliari, a qualsevol hora del dia.

-           Emplenat total o parcial de piscines d’ús públic o privat amb qualsevol tipus d’aigua, excepte:

            Piscines d’aigua de mar: les que usualment funcionen amb aigua de mar i estan preparades per utilitzar i funcionar amb aigua de mar, que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

-           Emplenat d’estanys i fonts ornamentals

-           Fonts per al consum humà que no disposin d’elements automàtics de tancament

-           Neteja amb mànega de qualsevol classe de vehicles, excepte:

            Empreses neteja vehicles: les efectuades per empreses dedicades a aquesta activitat que disposin de sistema de tractament i recuperació d’aigua.

Aquest Ajuntament demana la cooperació de la ciutadania per poder preservar l’abastament d’aigua mitjançant el compliment d’aquestes normes fins a l’aixecament de les restriccions.

Es recorda que l’incompliment de les mesures incloses en aquest Ban pot donar lloc a l’establiment de sancions, d’acord amb la legislació vigent.

Salutacions cordials,

Eva Martínez Morales

Alcaldessa de Vallirana

Vallirana, 22 de novembre 2023

Darrera actualització: 22.11.2023 | 14:36