S'activa un BAN de restriccions de l’ús d’aigua a causa de la sequera

Dilluns, 5 de juny de 2023 a les 10:30

Això obliga a modificar les restriccions en l’ús de l’aigua en relació al darrer Ban de restriccions de l’ús d’aigua de data 8 de juliol de 2022, amb l’objectiu de mantenir les reserves d’aigua el major temps possible

La persistent situació d’extrema escassetat d’aigua als aqüífers que estem patint pel baix volum de pluges del darrers anys, el nivell d’aigua als pous de Vallirana ha descendit fins a situar-se en valors excepcionalment baixos. Un fet que obliga a modificar les restriccions en l’ús de l’aigua en relació al darrer BAN de restriccions de l’ús d’aigua de data 8 de juliol de 2022, amb l’objectiu de mantenir les reserves d’aigua el major temps possible.

Per tant, l’Ajuntament de Vallirana, en ús de les facultats que li confereix la Llei, es veu obligat a ordenar les mesures cautelars següents:

Es prohibeix l’ús d’aigua de xarxa en aquests casos:

 • Neteja de vials, carrers i voreres, excepte en els espais públics si es fa ús d’aigua no potable
 • Reg de jardins, horts, arbres, zones verdes i esportives, excepte:
   • Espais privats: si es fa amb aigües de pluja recollida en teulades
   • Espais públics: per a reg de supervivència, de 20h a 8h, només mitjançant degoteig o regadora, o bé amb aigua freàtica "no potable" aliena de la xarxa d'abastament domiciliari, a qualsevol hora del dia.
 • Emplenat de piscines d’ús públic o privat amb qualsevol tipus d’aigua, excepte el reomplenat parcial de piscines, per garantir la qualitat de l’aigua. Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines que usualment funcionen amb aigua de mar i estan preparades per utilitzar i funcionar amb aigua de mar, que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques.
 • Emplenat d’estancs i fonts ornamentals
 • Fonts públiques per al consum humà que no disposin d’elements automàtics de tancament
 • Neteja amb mànega de qualsevol classe de vehicles, excepte les efectuades per empreses dedicades a aquesta activitat que disposin de sistema de tractament i recuperació d’aigua.

L'Ajuntament demana la cooperació de la ciutadania per poder preservar l’abastament d’aigua mitjançant el compliment d’aquestes normes fins a l’aixecament de les restriccions.

Es recorda que l’incompliment de les mesures incloses en aquest BAN pot donar lloc a l’establiment de sancions, d’acord amb la legislació vigent.

 

Darrera actualització: 08.06.2023 | 09:39