Segueixen vigents les restriccions de l’ús d’aigua a causa de la sequera

Divendres, 23 de juny de 2023 a les 12:00

A causa de la persistent situació d’extrema escassetat d’aigua als aqüífers que estem patint pel baix volum de pluges del darrers anys i el descens del nivell d’aigua als pous de Vallirana a nivells excepcionals

Davant la persistent situació d’extrema escassetat d’aigua als aqüífers que estem patint pel baix volum de pluges del darrers anys i el descens del nivell d’aigua als pous de Vallirana a nivells excepcionals, us recordem que hi ha vigent un BAN de restriccions de l’ús de l’aigua a causa de la sequera.

Es prohibeix l’ús d’aigua de xarxa en aquests casos:

 • Neteja de vials, carrers i voreres, excepte en els espais públics si es fa ús d’aigua no potable
 • Reg de jardins, horts, arbres, zones verdes i esportives, excepte:
   • Espais privats: si es fa amb aigües de pluja recollida en teulades
   • Espais públics: per a reg de supervivència, de 20h a 8h, només mitjançant degoteig o regadora, o bé amb aigua freàtica "no potable" aliena de la xarxa d'abastament domiciliari, a qualsevol hora del dia.
 • Emplenat de piscines d’ús públic o privat amb qualsevol tipus d’aigua, excepte el reomplenat parcial de piscines, per garantir la qualitat de l’aigua. Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines que usualment funcionen amb aigua de mar i estan preparades per utilitzar i funcionar amb aigua de mar, que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques.
 • Emplenat d’estancs i fonts ornamentals
 • Fonts públiques per al consum humà que no disposin d’elements automàtics de tancament
 • Neteja amb mànega de qualsevol classe de vehicles, excepte les efectuades per empreses dedicades a aquesta activitat que disposin de sistema de tractament i recuperació d’aigua.

L'Ajuntament demana la cooperació de la ciutadania per poder preservar l’abastament d’aigua mitjançant el compliment d’aquestes normes fins a l’aixecament de les restriccions.

Es recorda que l’incompliment de les mesures incloses en aquest BAN pot donar lloc a l’establiment de sancions, d’acord amb la legislació vigent.

Darrera actualització: 23.06.2023 | 13:27