Vallirana continua en estat d’emergència

Dimecres, 8 de maig de 2024 a les 12:00

No depèn del sistema Ter- Llobregat i s’abasteix dels pous.

Malgrat l’anunci de la Generalitat de l’aixecament de l’estat d'emergència per sequera al Ter-Llobregat, l’Ajuntament informa que a Vallirana es manté l’estat d’emergència i, per tant, no afecta aquest relaxament de les restriccions.

Vallirana no està inclosa en els 202 municipis que passen de la fase d'emergència a la d'excepcionalitat per sequera, ja que no depèn del sistema Ter- Llobregat i s’abasteix dels pous.

Així mateix, es recorda que segueix en vigor el BAN municipal del 22 de novembre de 2023 que prohibeix l’ús d’aigua en aquests casos:

 • Neteja de vials, carrers i voreres, excepte en els espais públics si es fa ús d’aigua no potable.

 • Reg de jardins, horts, arbres, zones verdes i esportives, excepte:

  • Espais públics: per a reg de supervivència d’arbrat singular o monumental, de 20h a 8h, només mitjançant degoteig o regadora, o bé amb aigua freàtica “No Potable”  aliena de la xarxa d’abastament domiciliari, a qualsevol hora del dia.

 • Emplenat total o parcial de piscines d’ús públic o privat amb qualsevol tipus d’aigua, excepte:

  • Piscines d’aigua de mar: les que usualment funcionen amb aigua de mar i estan preparades per utilitzar i funcionar amb aigua de mar, que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

 • Emplenat d’estanys i fonts ornamentals.

 • Fonts per al consum humà que no disposin d’elements automàtics de tancament.

 • Neteja amb mànega de qualsevol classe de vehicles, excepte:

  • Empreses neteja vehicles: les efectuades per empreses dedicades a aquesta activitat que disposin de sistema de tractament i recuperació d’aigua.  

Es demana la cooperació de la ciutadania per poder preservar l’abastament d’aigua mitjançant el compliment d’aquestes normes fins a l’aixecament de les restriccions i es recorda que l’incompliment de les mesures incloses en aquest Ban pot donar lloc a l’establiment de sancions, d’acord amb la legislació vigent.  

Darrera actualització: 08.05.2024 | 12:05