Agenda política

Plens municipals

S'estableix la convocatòria de plens ordinaris el darrer dijous dels mesos gener, febrer, març, abril, maig, juliol, setembre, octubre i novembre a les 18 h.

Accés a les convocatòries dels plens

Accés a les actes dels plens.

+informació Plens de la Corporació

Juntes de Govern Local

Es convoca la Junta de Govern Local setmanalment els dijous a les 16 h

Accés a les actes de les Juntes de Govern

+ informació Juntes de Govern

Comissió informativa permanent

Composició

 • PRESIDENTA

-SRA. EVA MARTÍNEZ MORALES

 • PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS(PSC-CP)

-SR. OSCAR SUÑE MARÍN

-SRA MARIA ÍSABEL VILLAFAINA BARRETO

-SR. JUAN-MANUEL ARRABAL GALISTEO

-SRA. NÚRIA RUIZ LÓPEZ

-SR. JOSÉ MANEL VÁZQUEZ CARMONA

Suplents:

-SR. JORDI URREA  CLOS

-SRA. RAQUEL GARCIA TORRADO

-SRA. NATALIA GIJÓN CELDRÁN

 • ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL ERC-AM

  -SRA. ÀLIA KIRCHNER GIMÉNEZ

  Suplents:

  -SR. ALBERT ISIDRO I NAVARRO

  -SR. JAUME ANTON SOLSONA BESTARD 

  VALLIRANA ETS TU (VET – Junts)

 • -SR. JORDI ROCA GALAFAT

  Suplent:

  -SRA. LAURA FERRER MAS

  CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA(Cs)

 • -SRA SONIA SERRANO GARCÍA

  EN COMÚ PODEM VALLIRANA – EN COMÚ GUANYEM (ECP-VALLIRANA-ECG).

 • -SR. JOSÉ AVILA FORGA

  JUNTS PER VALLIRANA (JUNTS PER VALLIRANA)

 • -SR. OMAR RODRIGUEZ BELLO

Competències

És l’òrgan permanent d’estudi, d’informe i consulta d’aquells assumptes que hagin de ser sotmesos al Ple o a la Comissió de Govern si actua per delegació d’aquest. El Ple aprovarà el nombre i components de la Comissió Informativa Permanent. Aquest òrgan pot desenvolupar les tasques de la Comissió Especial de Comptes.

Calendari de treball

La Comissió Informativa celebrarà reunions ordinàries d'acord amb la periodicitat establerta per a les sessions del Ple de la Corporació. Pel que fa al règim de sessions, el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de data 30 de gener de 2020, ha establert que les sessions Ordinàries del Ple de la Corporació de Vallirana es celebraran amb caràcter ordinari l'últim dijous de cada mes (gener, febrer, març, abril, maig, juliol, setembre, octubre i novembre) a les 18 hores al Saló de Plens de l'Ajuntament, sempre i quan l'esmentat dijous no sigui festiu.

A més, es podran celebrar sessions extraordinàries quan el president de la Comissió Informativa així ho decideixi, o quan ho sol·licitin els membres de la Comissió que constitueixin la quarta part de la seva representació.

P.E.02072019-06 Constitució de la Comissió Informativa

D.A. 642 Designació Vocals i Suplents Comissió Informativa

 • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 13.01.2022 | 18:28
Darrera actualització: 13.01.2022 | 18:28