David Ferrer Canosa

2n tinent d'alcaldia

Regidor de Promoció Econòmica i Serveis Socials

ferrercd@vallirana.cat

Sol·licitar cita

Regidor - Junts per Catalunya (JxCat)

Retribucions 2024: 

 • Retribució per assistència als Plens:  325 €
 • Retribució per assistència a Comissió de Comptes: 225  €
 • Retribució per assistència a Comissió informativa: 120 €
 • Retribució per assistència a Mesa de Contractació:  115 €
 • Retribució per assistència a Junta de Govern Local: 340 €

DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES

DECLARACIÓ INCOMPATIBILITATS - (Inici Legislatura 2023-2027) 

DECLARACIÓ BÉNS PATRIMONIALS - (Inici Legislatura 2023-2027)

Formació acadèmica

Experiència laboral:

Del 2018 a finals de 2022 ha treballat com a Secretari de Politiques Digitals de la Generalitat de Catalunya per impulsar les polítiques publiques relacionades amb el desplegament i la integració de les tecnologies digitals en tots els àmbits de la societat com son les polítiques de promoció del sector de les comunicacions electròniques i les tecnologies digitals amb la definició de programes estratègics de recerca i innovació referents a les tecnologies digitals avançades.

Prèviament del 2011 al 2018 havia treballat com a director de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Del l’any 2007 al 2011 va desenvolupar la tasca de director d’innovació i organització de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions.

I de l’any 2000 al 2007 com a Director de l’Àrea de Projectes i Tecnologia del consorci Localret.

Experiència política:

 • 2007-2011 Regidor de Promoció Econòmica i Comunicació de l’Ajuntament de Vallirana per CIU.
 • 2011-2015 regidor a l’Ajuntament de Vallirana per CIU.
 • 2023-2027 regidor de Promoció Econòmica i Serveis Socials a l'Ajuntament de Vallirana per Junts per Catalunya pel pacte de govern amb el PSC

Docència

 • Professor del curs de preparació del temari específic per a les proves selectives per a l'accés al cos de titulació superior d'enginyeria industrial de la Generalitat de Catalunya 2017-2018 (mòdul 64 – Telecomunicacions i estratègia competitiva).  http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7410/1624753.pdf
 • Professor del Màster de telecomunicacions de la UPC – Campus de Castelldefels, any 2006.
 • Professor / Col·laborador amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en l’àmbit de l’aplicació de les TIC al món rural.

Publicacions

 • “Catalunya, per una política clara d’infraestructures de telecomunicacions”. Article en el Butlletí d’Iniciatives Locals publicat el 13/02/2003.
 • “Xarxes telemàtiques”. Article en el Butlletí d’Iniciatives Locals publicat el 28/10/2003.
 • “Seguretat en les xarxes sense fils. Problemàtica Wi-Fi”, publicat a la revista
 • Telecos del COETTC, any 2004.
 • “Xarxes de tercera generació de telefonia mòbil (UMTS)”, publicat a la revista Telecos del COETTC, any 2005.

Participació en jornades i congressos

 • Ponente en la jornada IESE - Competencia y Regulación en el Mercado de Telecomunicaciones – La colaboración público-privada como motor en el despliegue de infraestructuras, Barcelona marzo 2017
 • Workshop on community networking infrastructures, Barcelona juny 2016
 • International Telecommunication Union – Budapest novembre de 2015
 • Zagreb Forum 2014 – Creative Cities & Europe (Fostering city development throughtout Smart Decision, eGovernance and Energy sustainability) Keynote Speech a la inauguració del fòrum 13 de novembre
 • Ponent en el V Encuentro sobre Telecomunicaciones y Gobiernos Locales organitzat per la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones i el Consorci Localret sobre la problemàtica de l’accés a la banda ampla en municipis petits.
 • Ponent en les IV Jornades de signatura electrònica organitzades per Catcert sobre La protecció dels expedients electrònics amb signatura electrònica (Barcelona, 2008).
 • Encuentro sobre Telecomunicaciones y Gobiernos Locales: Infraestructuras y Servicios (Jornadas Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander any 2006).
 • Infraestructures Comunes de Telecomunicació (ICT) en domini públic. Jornada sobre infraestructures de telecomunicació en domini públic, La Salle, Barcelona any 2005.
 • Operadors Neutres d’Infraestructura, Problemàtica, models de viabilitat i iniciatives publiques europees (Jornades OptixCat-UPC, Vilanova i la Geltrú, any 2004).
 • Deployment a New Generation Networks (Jornades del FTTH Council Europe), Barcelona, any 2006.
 • Participació com a ponent expert en telecomunicacions en diferents jornades del COETTC (Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicacions).
 1. Diada de les Telecomunicacions
  1. Ponència relativa als models d’intervenció de les AA.PP. en l’àmbit de les infraestructures de telecomunicacions, any 2004.
  2. Ponència relativa al desplegament de xarxes sense fils per part de les AA.PP., any 2005.
 2. Infraestructures i serveis de telefonia mòbil (jornades a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, any 2004).
 3. Desplegament de xarxes sense fils. Marc legal, tendències i situació internacional (jornades a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, any 2005).
 4. Prestació de serveis al ciutadà mitjançant les noves tecnologies (Barcelona, any 2006).
 • Participació com a ponent expert en telecomunicacions en diferents jornades del COETC (Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicacions).
Darrera actualització: 09.04.2024 | 11:58