Elaboració de normes

L'art. 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques, estableix que amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o reglament es substanciarà una consulta pública mitjançant el portal web de l'administració competent,  en la que es demanarà l'opinió pública dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectacts per la futura norma.

En aquest sentit al portal de Transparència de l'Ajuntament és on la ciutadania pot trobar totes les consultes públiques iniciades, al efecte poden revisar els continguts dels projectes normatius.

Darrera actualització: 24.03.2022 | 11:03
Darrera actualització: 24.03.2022 | 11:03