Òrgans de participació

Espais de participació

L'Ajuntament de Vallirana té activats diferents òrgans de participació ciutadana per a la valoració, anàlisi, i decisió sobre diferents àmbits que afecten la ciutadania del municipi.

En aquesta secció us detallem els espais de participació oberts. Podeu consultar totes les seves actes, composicions, activitats... a l'enllaç adjunt del portal de transparència

Comissió internconnexió ATLL i estalvi d'aigua

Davant la situació de sequera que es pateix i la necessitat d'agilitzar la interconnexió amb la xarxa de subministrament d'aigua d'Aigües Ter-Llobregat, el setembre de 2023 es convoca la creació de la Comissió per a la Interconnexió amb Aigües Ter-Llobregat i per a l'estalvi d'aigua després d'aprovar-se el seu reglament.

La comissió està formada per l'alcaldessa Eva Martínez, com a presidenta, els regidors de Serveis Territorials i Barris, Medi Ambient, Habitatge, Agenda Urbana i Emergència Climàtica, Òscar Suñé, i del regidor de Cultura, Seguretat, Estalvi de l’Aigua i Mobilitat, Jordi Urrea; un representant de cada partit amb presència al consistori, 2 entitats veïnals, 2 entitats locals, 2 representants de la ciutadania, un tècnic municipal com a secretari, i finalment un representant d'Aqualia i l'alcalde d'Olesa de Bonesvalls, Jordi Ramos (aquests dos amb veu però sense vot).

Consell Municipal de Cultura

Dijous 2 de desembre de 2021 es va constituir el Consell Municipal de Cultura, un òrgan participatiu i consultiu que ha de canalitzar la creació de noves activitats cultural al municipi i la millora de les actuals. Un consell format per representants d'entitats culturals, membres del consistori, i fundacions.

A partir de la constitució del ple del Consell Municipal de Cultura es crearà la taula permanent en el proper ple, on també es podran afegir alguns nous integrants. Posteriorment, es crearan les taules de treball formades per membres del consll, i si fos necessari, per experts externs relacionats amb el contingut de la taula de treball.

Comissió del carrer Major

La Comissió del Carrer Major neix amb l’objectiu de dinamitzar i enfortir el teixit associatiu de Vallirana, tot millorant la seva projecció pública, consolidant espais físics i de cooperació entre entitats i ampliant la seva incidència en els afers públics de la vila.

Des de la Regidoria de Participació Ciutadana hi ha la voluntat d’integrar la ciutadania en la presa de decisions, tot millorant i impulsant l’actual sistema d’òrgans i espais estables de Participació Ciutadana, així com altres de nova creació com instruments i espais de debat, deliberació, cooperació i reflexió de la vida de Vallirana.

Atès que el Pla d’Actuació Municipal contempla d’entre les seves actuacions dintre de l’eix Barris i Serveis “realitzar el projecte del Carrer Major amb zones per a vianants i aparcament”, s’ha creat la Comissió del Carrer Major, òrgan consultiu per al disseny i redacció del projecte del nou Carrer Major, format per entitats del municipi, veïns i veïnes i representants del consistori.

Comissió de la Variant

La Comissió de Treball per a la Variant de Vallirana és un òrgan que es va constituirt per treballar de forma conjunta l’Ajuntament de Vallirana i la societat civil del mateix municipi amb la finalitat d’aconseguir la finalització de les obres de construcció de la variant i la seva entrada en funcionament. La Comissió va ser creada el 25 de juliol de 2011 per tots els partits polítics constituents del consistori municipal. Amb data 13 d’abril de 2013 la Comissió va decidir incorporar-hi aquells representants de la ciutadania i de les entitats locals que s’hi volguessin afegir. El novembre de 2019 es va inaugurar la variant de Vallirana, tot i això, la Comissió continua oberta ja que es treballa també pel seguiment de la continuació de la variant, l'esmentada variant de Les Casetes.

Taula de Cooperació Social i Treball en Xarxa

El 2013 es crea de la Taula de Cooperació Social i Treball en Xarxa, té com a finalitat el treball interdisciplinari entre representants dels partits polítics, els diferents professionals socials, i les entitats del 3er sector que fan suport i atenció a les famílies que es troben en situació de risc i exclusió social.

 L'objectiu és el treball conjunt per tal de millorar la qualitat de l’atenció dels menors i de les seves famílies en situació de risc social o d’exclusió a causa de diferents problemàtiques.  Està formada per professionals de serveis socials, de l'àmbit de la salut, àmbit d'ensenyament, del tercer sector i representants dels partits polítics. Hi podeu contactar a través del telèfon 93 683 05 11 o a través del correu vlrn.ssocials@vallirana.cat

Pots trobar el reglament i les actes de la Taula a l'enllaç al portal de transparència.

Comissió d'Ajuda a les Persones Refugiades

La Comissió d'Ajuda a les Persones Refugiades es va crear el 8 d'octubre de 2015.

Té per objecte concretar actuacions dirigides a  afavorir una adequada acollida a les persones refugiades, garantint les necessitats bàsiques, com l’alimentació, higiene, habitatge, salut, escolarització i suport per la inserció social i laboral.

La Comissió està integrada com a màxim per dos representants de cada partit polític de Vallirana, dos representant de cada entitat social, dos ciutadans/anes voluntaris que actuaran amb independència i imparcialitat, la Cap de Serveis Socials i un altre treballador municipal i està presidida per l’alcaldessa. Hi podeu contactar a través del telèfon 93 683 05 11 o a través del correu vlrn.ssocials@vallirana.cat 

Comissió de Festes

La Comissió de Festes de Vallirana és un òrgan de participació de caràcter consultiu sense personalitat jurídica pròpia, que es crea  en data 19 de febrer de 2015, i que té com a finalitat l’assessorament, la proposta de noves idees, la informació, la col·laboració, la coordinació, la participació i l’elaboració dels programes de les festes locals i tradicionals.

La Comissió està formada pel president, regidor/a competent en matèria de cultura per delegació de l’alcaldia o regidor/a en qui delegui en casos especials o de malaltia, absència o incapacitat. Entre els vocals 5 persones proposades per l’Assemblea d’Entitats, concretament 2 persones a títol individual, 1 representant de les AMPAS, 1 representant de les Associacions de Veïns, 1 representant d’Amics de Vallirana i el secretari el/la tècnic/a municipal responsable de cultura i festes.

Consell Municipal d'Infants

Un Consell Municipal d’Infants és un espai de participació per als nens i nenes del poble; un òrgan mitjançant el qual els més petits tenen l’oportunitat de reflexionar i meditar sobre les necessitats del seu municipi, d’expressar la seva opinió i d’aprendre a consensuar i debatre.

Avantatges:

Foment dels valors democràtics en els més petits, que no són ciutadans del demà, si no de l’avui, tot generant la seva pròpia visió de la realitat pública.

Funció pedagògica. Al llarg del projecte es creen espais de debat amb interaccions, confrontació d’opinions, consens i diàleg; valors i actituds fonamentals per a la convivència en democràcia.

Mobilització de múltiples agents de l’entorn municipal com són escoles, famílies, entitats i Ajuntament.

Darrera actualització: 22.12.2023 | 12:28
Darrera actualització: 22.12.2023 | 12:28