Pacte d'alcaldes/esses

Dijous, 31 de maig de 2012 a les 00:00

El municipi de Vallirana va signar el 31 de maig de 2012 el Pacte d’alcaldes/esses que, impulsat per la Comissió europea, promou que els municipis que s’hi adhereixin facin seus els objectius de la Unió Europea per a l’any 2020 i adoptin el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20% per al 2020 mitjançant la creació de plans d’acció en favor de les fonts d’energies renovables.

Per assolir aquest objectiu, Vallirana es responsabilitza a dur a terme les següents accions:

1- Preparar un inventari de les emissions que serveixi de referència com a fonament del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES).
2- Lliurar el PAES durant l’any següent a l’adhesió formal al Pacte.
3- Adaptar les estructures de la ciutat i assignat el recursos humans suficients per emprendre les mesures necessàries.
4- Mobilitzar la societat civil perquè participi en el desenvolupament del pla d’acció.
5- Lliurar un informe d’implementació, com a mínim un cop cada dos anys a partir del lliurament del pla d’acció, per a l’avaluació, control i verificació de l’acompliment dels objectius proposats.
6- Informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible a Europa.

Darrera actualització: 16.07.2019 | 09:30