Segona fase del projecte de les millores en l’enllumenat públic

Dilluns, 16 de gener de 2023 a les 10:15

Amb un import previst de 593.352,35 €

S’està executant la segona fase del Projecte de renovació de la xarxa d’enllumenat públic de Vallirana, amb motiu de la necessitat d’adaptació reglamentària de les instal·lacions existents. Aquests treballs van ser adjudicats a Elecnor Servicios y Proyectos SAU per import  593.352,35 € inclòs l’IVA, per un termini d’execució de 8 mesos, a comptar des del mes de setembre de 2022.

Actualment, s’està treballant en els circuits de l’enllumenat del quadre 29 que afecta l’avinguda dels Pinars, c/ Jardí, c/Alguer, av. dels Països Catalans, c/ Vallirana i c/ València. Precisament aquesta zona va ser objecte de visita per part de l’alcaldessa Eva Martínez i el regidor Òscar Suñé la setmana passada. Es va comprovar la situació de les feines i es va poder parlar amb diferents responsables de les obres com la direcció facultativa, el responsable del contracte i encarregat d’Elecnor, i l’enginyer dels Serveis Territorials de l’Ajuntament.

A part d’aquest quadre també se n’inclouran 11 més en aquesta segona fase que afecten molts barris del municipi com són Selva Negra, Pinars, Bassioles, La Solana, Centre Urbà, Can Batlle, Can Rovira, Mas Rovira i Mas de les Fonts.

Adjuntem pdf amb els quadres inclosos en aquesta segona fase i els carrers afectats.

Primera fase

Anteriorment ja es va dur a terme la primera fase de les millores, que en aquest cas van afectar a 10 quadres dels barris del centre urbà, El Lledoner, Can Julià, Vall de Sol i Polígon Industrial.

Darrera actualització: 18.01.2023 | 09:37