S’activa un BAN de restriccions d’ús de l’aigua a diversos barris

Dijous, 27 d'abril de 2023 a les 20:15

Pla del Pèlag, Penya Forcada, Les Bassioles, Polígon Industrial de Can Prunera, Plaça Germans Molins, La Pinatella, Can Julià i El Lledoner.

L’Ajuntament de Vallirana informa que els canvis normatius recents dels límits permissibles de sulfats dissolts a l’aigua de consum s’han vist reduïts sense prèvia adaptació. Aquest fet ha provocat que l’aigua extreta del pou de Can Prunera, que històricament ha presentat nivells alts de sulfats, quedi categoritzada per sobre dels valors d’aptitud permissibles per l’Agència de Salut Pública de Catalunya (Generalitat de Catalunya), tot i no haver-se registrat cap augment d’aquest paràmetre en les anàlisi recents.

El sulfat és una sal existent de forma natural en concentracions rellevants als aqüífers que es troben en contacte amb capes de guix. Els nivells elevats de sulfats poden donar gust perceptible a l’aigua. Sobre la salut, els nivells alts de sulfats es limiten, en general, a la possibilitat d’efectes gastrointestinals, principalment en població acostumada a ingerir aigües amb menors concentracions. En casos com el de Vallirana, on existeixen importants capes de guix al subsòl, el sulfat més abundant és el de calci (CaSO4), que és alhora el de menors afectacions per a la salut de les persones.

Les mesures tècniques correctores existents consisteixen en la interconnexió dels diferents pous i xarxes de distribució d’aigua potable del municipi. Aquesta infraestructura, operativa a dia d’avui, permet barrejar aigües de diferents fonts i, per tant, de diferents concentracions de sulfats, permetent reduir la concentració allà on és excessivament alta segons l’actual normativa. Tot i això, a causa de l’actual estat de sequera, derivar l’aigua necessària d’un pou a un altre pot tensionar encara més la xarxa d’abastament i distribució municipal. Se segueixen realitzant, a hores d’ara, proves de dilució, i nous anàlisi per monitoritzar el nivell de sulfats.

La mesura definitiva és la connexió amb la xarxa d’Aigües Ter-Llobregat, objectiu pel qual és necessària l’actuació d’altres administracions. Aquesta connexió es troba en fase de redacció de projecte per part de l’ens Aigües Ter-Llobregat (Generalitat de Catalunya).

MESURES CAUTELARS:

L’Ajuntament de Vallirana, en l’ús de les facultats que li concedeix la Llei, prohibeix l’ús d’aigua de la xarxa per a qualsevol tipus de consum (beure, menjar o elaboració d’aliments) per a persones i animals. És a dir, declarem l’Aigua NO APTE PER AL CONSUM.

Sí pot utilitzar-se, sense altres restriccions que les decretades per l’actual situació de sequera, per a altres usos que no suposin la seva ingestió, tals com rentar roba, higiene personal, rentar plats, etc.

BARRIS AFECTATS:

  • Pla del Pèlag
  • Penya Forcada
  • Les Bassioles
  • Polígon Industrial de Can Prunera
  • Plaça Germans Molins
  • La Pinatella
  • Can Julià
  • El Lledoner

S’insta a tota la població de Vallirana a insistir en la màxima reducció del consum d’aigua donat l’episodi d’extrema sequera que pateix el municipi.

Per al proveïment d’aigua apta pel consum a les llars afectades, es disposaran camions cisterna en les ubicacions i horari que es comunicaran a través dels mitjans oficials de l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Vallirana, en col·laboració amb l’empresa prestatària del servei i les autoritats sanitàries, estem estudiant diferents mesures per a solucionar la situació en el menor temps possible.

Aquesta prohibició es mantindrà fins a nou avís.

Podeu veure el BAN al document adjunt.

 

 

Darrera actualització: 28.04.2023 | 13:40